Kompletní přehled ze soutěže : RCEV č.710 Modelpark Suché 14.10.2017 - 14.10.2017 19:56:11

SORG V4 - www.RCSOFTWARE.cz / Aleš Krátký / ales@sgames.cz


Seznam zaregistrovaných soutěžících

# Příjmení, jméno Klub Stát Licence Frekvence 1. Kanál / 2. Kanál Věková kategorie
1 Dušek Petr   CZE  CZE-232-003  2,4 GHz 00(00) Senior 
2 Hořejší Ivan   CZE  CZE-171-019  2,4 GHz 00(00) Senior 
3 Chalupník Milan   CZE  CZE-442-036  2,4 GHz 00(00) Senior 
4 Kopecký Miroslav   CZE  CZE-077-408  2,4 GHz 00(00) Senior 
5 Krajčovič Ivan   CZE  CZE-069-013  2,4 GHz 00(00) Senior 
6 Kubica Jan   CZE  CZE-395-033  2,4 GHz 00(00) Senior 
7 Novotný Radek   CZE  CZE-008-013  2,4 GHz 00(00) Senior 
8 Perkovič Stanislav   CZE  CZE-008-001  2,4 GHz 00(00) Senior 
9 Rada Rudolf   CZE  CZE-071-011  2,4 GHz 00(00) Senior 
10 Váňa Jiří   CZE  CZE-074-050  2,4 GHz 00(00) Senior 
11 Jícha Robert     CZE-171-009  2,4 GHz 00(00) Senior 
12 Veselý Jiří     CZE-523-005  2,4 GHz 00(00) Senior 
13 Papírník Vladimír     CZE-211-074  2,4 GHz 00(00) Senior 
14 Štern Pavel     CZE-071-017  2,4 GHz 00(00) Senior 
15 Janovský Radek     CZE-232-053  2,4 GHz 00(00) Senior 
16 Novotný René     CZE-1527  2,4 GHz 00(00) Žák 
17 Kubica Vojtěch     CZE-232-064  2,4 GHz 00(00) Senior 
18 Jeřábek Karel     CZE-071-013  2,4 GHz 00(00) Senior 
19 Vavřinec Václav     CZE-211-048  2,4 GHz 00(00) Senior 
20 Váňa Tomáš     CZE-074-150  2,4 GHz 00(00) Žák 
21 Mihulka Jiří     CZE-110-017  2,4 GHz 00(00) Senior 

^^^


Výpis kanálů

2,4 GHz
Dušek Petr
Hořejší Ivan
Chalupník Milan
Kopecký Miroslav
Krajčovič Ivan
Kubica Jan
Novotný Radek
Perkovič Stanislav
Rada Rudolf
Váňa Jiří
Jícha Robert
Veselý Jiří
Papírník Vladimír
Štern Pavel
Janovský Radek
Novotný René
Kubica Vojtěch
Jeřábek Karel
Vavřinec Václav
Váňa Tomáš
Mihulka Jiří
35 MHz
40 MHz
72 MHz

Kolizní kanály 35 MHz
Kolizní kanály 40 MHz
Kolizní kanály 72 MHz


Počet kolizních kanálů na 35 MHz
Počet kolizních kanálů na 40 MHz
Počet kolizních kanálů na 72 MHz

^^^


Rozlosování

Let č. - 1
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6 Startoviště7
Skupina 1 Perkovič Stanislav
2,4 GHz
Novotný Radek
2,4 GHz
Krajčovič Ivan
2,4 GHz
Hořejší Ivan
2,4 GHz
Váňa Tomáš
2,4 GHz
Kopecký Miroslav
2,4 GHz
Papírník Vladimír
2,4 GHz
Skupina 2 Váňa Jiří
2,4 GHz
Kubica Jan
2,4 GHz
Chalupník Milan
2,4 GHz
Vavřinec Václav
2,4 GHz
Mihulka Jiří
2,4 GHz
Jeřábek Karel
2,4 GHz
Štern Pavel
2,4 GHz
Skupina 3 Dušek Petr
2,4 GHz
Janovský Radek
2,4 GHz
Kubica Vojtěch
2,4 GHz
Novotný René
2,4 GHz
Veselý Jiří
2,4 GHz
Rada Rudolf
2,4 GHz
Jícha Robert
2,4 GHz

Let č. - 2
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6 Startoviště7
Skupina 1 Perkovič Stanislav
2,4 GHz
Hořejší Ivan
2,4 GHz
Vavřinec Václav
2,4 GHz
Štern Pavel
2,4 GHz
Kubica Jan
2,4 GHz
Papírník Vladimír
2,4 GHz
Váňa Tomáš
2,4 GHz
Skupina 2 Rada Rudolf
2,4 GHz
Novotný René
2,4 GHz
Janovský Radek
2,4 GHz
Mihulka Jiří
2,4 GHz
Váňa Jiří
2,4 GHz
Jeřábek Karel
2,4 GHz
Dušek Petr
2,4 GHz
Skupina 3 Kopecký Miroslav
2,4 GHz
Veselý Jiří
2,4 GHz
Jícha Robert
2,4 GHz
Krajčovič Ivan
2,4 GHz
Kubica Vojtěch
2,4 GHz
Chalupník Milan
2,4 GHz
Novotný Radek
2,4 GHz

Let č. - 3
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6 Startoviště7
Skupina 1 Váňa Tomáš
2,4 GHz
Mihulka Jiří
2,4 GHz
Kubica Jan
2,4 GHz
Rada Rudolf
2,4 GHz
Perkovič Stanislav
2,4 GHz
Štern Pavel
2,4 GHz
Váňa Jiří
2,4 GHz
Skupina 2 Novotný Radek
2,4 GHz
Dušek Petr
2,4 GHz
Janovský Radek
2,4 GHz
Kubica Vojtěch
2,4 GHz
Krajčovič Ivan
2,4 GHz
Papírník Vladimír
2,4 GHz
Hořejší Ivan
2,4 GHz
Skupina 3 Jícha Robert
2,4 GHz
Vavřinec Václav
2,4 GHz
Jeřábek Karel
2,4 GHz
Veselý Jiří
2,4 GHz
Novotný René
2,4 GHz
Chalupník Milan
2,4 GHz
Kopecký Miroslav
2,4 GHz

Let č. - 4
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6 Startoviště7
Skupina 1 Váňa Tomáš
2,4 GHz
Novotný Radek
2,4 GHz
Krajčovič Ivan
2,4 GHz
Kubica Vojtěch
2,4 GHz
Janovský Radek
2,4 GHz
Hořejší Ivan
2,4 GHz
Rada Rudolf
2,4 GHz
Skupina 2 Dušek Petr
2,4 GHz
Papírník Vladimír
2,4 GHz
Jeřábek Karel
2,4 GHz
Chalupník Milan
2,4 GHz
Kubica Jan
2,4 GHz
Vavřinec Václav
2,4 GHz
Novotný René
2,4 GHz
Skupina 3 Veselý Jiří
2,4 GHz
Váňa Jiří
2,4 GHz
Jícha Robert
2,4 GHz
Mihulka Jiří
2,4 GHz
Perkovič Stanislav
2,4 GHz
Štern Pavel
2,4 GHz
Kopecký Miroslav
2,4 GHz

Let č. - 5
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6 Startoviště7
Skupina 1 Papírník Vladimír
2,4 GHz
Krajčovič Ivan
2,4 GHz
Vavřinec Václav
2,4 GHz
Janovský Radek
2,4 GHz
Váňa Tomáš
2,4 GHz
Štern Pavel
2,4 GHz
Rada Rudolf
2,4 GHz
Skupina 2 Kubica Vojtěch
2,4 GHz
Chalupník Milan
2,4 GHz
Dušek Petr
2,4 GHz
Mihulka Jiří
2,4 GHz
Veselý Jiří
2,4 GHz
Jeřábek Karel
2,4 GHz
Jícha Robert
2,4 GHz
Skupina 3 Hořejší Ivan
2,4 GHz
Novotný Radek
2,4 GHz
Novotný René
2,4 GHz
Kopecký Miroslav
2,4 GHz
Perkovič Stanislav
2,4 GHz
Váňa Jiří
2,4 GHz
Kubica Jan
2,4 GHz

Let č. - 6
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6 Startoviště7
Skupina 1 Jeřábek Karel
2,4 GHz
Janovský Radek
2,4 GHz
Krajčovič Ivan
2,4 GHz
Vavřinec Václav
2,4 GHz
Jícha Robert
2,4 GHz
Štern Pavel
2,4 GHz
Veselý Jiří
2,4 GHz
Skupina 2 Váňa Jiří
2,4 GHz
Perkovič Stanislav
2,4 GHz
Hořejší Ivan
2,4 GHz
Papírník Vladimír
2,4 GHz
Dušek Petr
2,4 GHz
Mihulka Jiří
2,4 GHz
Váňa Tomáš
2,4 GHz
Skupina 3 Novotný Radek
2,4 GHz
Kubica Vojtěch
2,4 GHz
Kubica Jan
2,4 GHz
Chalupník Milan
2,4 GHz
Rada Rudolf
2,4 GHz
Kopecký Miroslav
2,4 GHz
Novotný René
2,4 GHz

^^^


'Kdo s kým'

Dušek Petr
Hořejší Ivan
Chalupník Milan
Kopecký Miroslav
Krajčovič Ivan
Kubica Jan
Novotný Radek
Perkovič Stanislav
Rada Rudolf
Váňa Jiří
Jícha Robert
Veselý Jiří
Papírník Vladimír
Štern Pavel
Janovský Radek
Novotný René
Kubica Vojtěch
Jeřábek Karel
Vavřinec Václav
Váňa Tomáš
Mihulka Jiří
Dušek Petr X 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 0 3 3 3 3 1 1 3
Hořejší Ivan 2 X 0 2 3 2 4 4 1 2 0 0 4 1 2 1 2 0 1 4 1
Chalupník Milan 2 0 X 3 1 3 2 0 1 1 3 3 1 1 0 3 3 4 3 0 2
Kopecký Miroslav 0 2 3 X 2 2 4 3 1 2 3 3 1 1 0 3 2 1 1 1 1
Krajčovič Ivan 1 3 1 2 X 0 4 1 2 0 2 2 3 2 4 0 3 1 2 3 0
Kubica Jan 1 2 3 2 0 X 2 3 2 3 0 0 2 3 0 3 1 2 3 2 2
Novotný Radek 1 4 2 4 4 2 X 2 2 1 1 1 2 0 2 2 4 0 0 2 0
Perkovič Stanislav 1 4 0 3 1 3 2 X 1 4 1 1 3 3 0 1 0 0 1 4 3
Rada Rudolf 2 1 1 1 2 2 2 1 X 2 1 1 1 2 4 3 3 1 1 3 2
Váňa Jiří 2 2 1 2 0 3 1 4 2 X 1 1 1 3 1 2 0 2 1 2 5
Jícha Robert 2 0 3 3 2 0 1 1 1 1 X 6 0 2 2 2 3 3 2 0 2
Veselý Jiří 2 0 3 3 2 0 1 1 1 1 6 X 0 2 2 2 3 3 2 0 2
Papírník Vladimír 3 4 1 1 3 2 2 3 1 1 0 0 X 2 2 1 1 1 3 4 1
Štern Pavel 0 1 1 1 2 3 0 3 2 3 2 2 2 X 2 0 0 2 4 3 3
Janovský Radek 3 2 0 0 4 0 2 0 4 1 2 2 2 2 X 2 3 2 2 2 1
Novotný René 3 1 3 3 0 3 2 1 3 2 2 2 1 0 2 X 2 3 2 0 1
Kubica Vojtěch 3 2 3 2 3 1 4 0 3 0 3 3 1 0 3 2 X 1 0 1 1
Jeřábek Karel 3 0 4 1 1 2 0 0 1 2 3 3 1 2 2 3 1 X 4 0 3
Vavřinec Václav 1 1 3 1 2 3 0 1 1 1 2 2 3 4 2 2 0 4 X 2 1
Váňa Tomáš 1 4 0 1 3 2 2 4 3 2 0 0 4 3 2 0 1 0 2 X 2
Mihulka Jiří 3 1 2 1 0 2 0 3 2 5 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 X

Výsledky základních kol

Kolo - 1 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Perkovič Stanislav

9:48
50
163
Novotný Radek

8:58
50
121
Krajčovič Ivan

9:36
25
184
Hořejší Ivan

9:55
35
163
Váňa Tomáš

9:53
50
158
Kopecký Miroslav

5:4
40
136
Papírník Vladimír

9:50
50
177
556,5 527,5 509 548,5 564 276 551,5
986,7 935,28 902,48 972,52 1000 489,36 977,84

Kolo - 1 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Váňa Jiří

6:40
30
119
Kubica Jan

8:53
50
151
Chalupník Milan

5:46
50
102
Vavřinec Václav

8:48
0
229
Mihulka Jiří

6:15
0
124
Jeřábek Karel

7:46
40
203
Štern Pavel

5:32
35
174
370,5 507,5 345 341 313 397 280
730,05 1000 679,8 671,92 616,75 782,27 551,72

Kolo - 1 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Dušek Petr

8:53
45
181
Janovský Radek

9:51
50
193
Kubica Vojtěch

0:0
0
0
Novotný René

8:55
45
167
Veselý Jiří

9:25
50
194
Rada Rudolf

9:58
20
150
Jícha Robert

9:54
45
189
487,5 544,5 0 496,5 518 543 544,5
895,32 1000 0 911,85 951,33 997,25 1000

Kolo - 2 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Perkovič Stanislav

9:55
50
168
Hořejší Ivan

7:55
35
170
Vavřinec Václav

6:16
45
151
Štern Pavel

9:50
40
183
Kubica Jan

7:9
35
171
Papírník Vladimír

9:56
0
196
Váňa Tomáš

9:3
50
161
561 425 345,5 538,5 378,5 498 512,5
1000 757,58 615,86 959,89 674,69 887,7 913,55

Kolo - 2 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Rada Rudolf

7:52
50
181
Novotný René

7:41
50
151
Janovský Radek

9:55
40
185
Mihulka Jiří

6:26
50
167
Váňa Jiří

6:53
50
132
Jeřábek Karel

8:39
45
160
Dušek Petr

8:58
50
157
431,5 435,5 542,5 352,5 397 484 509,5
795,39 802,76 1000 649,77 731,8 892,17 939,17

Kolo - 2 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Kopecký Miroslav

8:49
40
231
Veselý Jiří

9:50
40
208
Jícha Robert

9:33
45
192
Krajčovič Ivan

8:7
50
148
Kubica Vojtěch

0:0
0
0
Chalupník Milan

9:57
40
163
Novotný Radek

9:57
50
169
376 506 522 463 0 555,5 562,5
668,44 899,56 928 823,11 0 987,56 1000

Kolo - 3 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Váňa Tomáš

9:49
50
210
Mihulka Jiří

6:9
35
156
Kubica Jan

7:2
50
178
Rada Rudolf

7:55
45
173
Perkovič Stanislav

7:53
50
159
Štern Pavel

7:47
0
178
Váňa Jiří

9:22
50
165
509 326 383 433,5 443,5 378 529,5
961,28 615,68 723,32 818,7 837,58 713,88 1000

Kolo - 3 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Novotný Radek

9:58
45
172
Dušek Petr

9:57
45
166
Janovský Radek

9:58
50
184
Kubica Vojtěch

0:0
0
0
Krajčovič Ivan

6:46
45
179
Papírník Vladimír

9:59
35
212
Hořejší Ivan

9:50
45
176
557 559 556 0 361,5 498 547
996,42 1000 994,63 0 646,69 890,88 978,53

Kolo - 3 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Jícha Robert

6:43
35
193
Vavřinec Václav

9:14
45
187
Jeřábek Karel

9:55
0
171
Veselý Jiří

5:36
50
175
Novotný René

9:23
50
194
Chalupník Milan

9:34
50
136
Kopecký Miroslav

9:5
15
223
341,5 505,5 509,5 298,5 516 556 391
614,21 909,17 916,37 536,87 928,06 1000 703,24

Kolo - 4 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Váňa Tomáš

9:52
45
204
Novotný Radek

6:3
45
133
Krajčovič Ivan

9:33
45
177
Kubica Vojtěch

0:0
0
0
Janovský Radek

9:58
50
184
Hořejší Ivan

8:39
50
163
Rada Rudolf

9:57
50
205
525 341,5 529,5 0 556 487,5 532
944,24 614,21 952,34 0 1000 876,8 956,83

Kolo - 4 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Dušek Petr

9:56
50
159
Papírník Vladimír

8:11
45
172
Jeřábek Karel

9:55
0
188
Chalupník Milan

9:57
50
194
Kubica Jan

9:56
40
189
Vavřinec Václav

9:52
20
181
Novotný René

6:20
40
229
566,5 450 501 550 541,5 521,5 233
1000 794,35 884,38 970,87 955,87 920,56 411,3

Kolo - 4 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Veselý Jiří

9:56
50
187
Váňa Jiří

9:57
50
119
Jícha Robert

9:52
30
167
Mihulka Jiří

9:57
50
103
Perkovič Stanislav

9:57
50
177
Štern Pavel

9:52
45
208
Kopecký Miroslav

9:57
30
228
552,5 587,5 538,5 595,5 558,5 513 443
927,79 986,57 904,28 1000 937,87 861,46 743,91

Kolo - 5 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Papírník Vladimír

9:36
30
162
Krajčovič Ivan

9:57
45
162
Vavřinec Václav

9:36
0
177
Janovský Radek

9:57
45
159
Váňa Tomáš

9:56
50
173
Štern Pavel

9:56
50
186
Rada Rudolf

9:58
50
154
525 561 487,5 562,5 559,5 553 571
919,44 982,49 853,77 985,11 979,86 968,48 1000

Kolo - 5 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Kubica Vojtěch

0:0
0
0
Chalupník Milan

9:57
50
135
Dušek Petr

9:55
50
97
Mihulka Jiří

9:54
40
119
Veselý Jiří

8:42
35
132
Jeřábek Karel

9:26
0
178
Jícha Robert

9:45
35
185
0 579,5 596,5 574,5 491 477 527,5
0 971,5 1000 963,12 823,13 799,66 884,33

Kolo - 5 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Hořejší Ivan

6:17
45
145
Novotný Radek

9:57
45
157
Novotný René

9:58
50
190
Kopecký Miroslav

5:29
30
191
Perkovič Stanislav

9:54
50
162
Váňa Jiří

9:55
45
97
Kubica Jan

9:57
45
74
349,5 563,5 553 263,5 563 591,5 605
577,69 931,4 914,05 435,54 930,58 977,69 1000

Kolo - 6 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Jeřábek Karel

3:53
0
119
Janovský Radek

7:46
0
132
Krajčovič Ivan

7:52
50
109
Vavřinec Václav

9:48
0
189
Jícha Robert

8:17
25
164
Štern Pavel

6:19
15
53
Veselý Jiří

9:54
45
134
173,5 400 467,5 493,5 440 367,5 572
303,32 699,3 817,31 862,76 769,23 642,48 1000

Kolo - 6 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Váňa Jiří

9:57
50
144
Perkovič Stanislav

9:52
45
131
Hořejší Ivan

7:40
40
183
Papírník Vladimír

9:58
40
145
Dušek Petr

9:55
45
125
Mihulka Jiří

9:53
40
62
Váňa Tomáš

9:50
40
219
575 571,5 408,5 565,5 577,5 602 473
955,15 949,34 678,57 939,37 959,3 1000 785,71

Kolo - 6 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6 Startoviště : 7
Novotný Radek

9:57
50
125
Kubica Vojtěch

0:0
0
0
Kubica Jan

9:58
45
123
Chalupník Milan

8:51
0
110
Rada Rudolf

9:56
35
154
Kopecký Miroslav

9:44
40
200
Novotný René

9:58
30
183
584,5 0 581,5 476 554 524 536,5
1000 0 994,87 814,37 947,82 896,49 917,88

OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po základních kolech

Zákl. výsledky

poz. Jméno soutěžícího Klub Licence Frekvence Věková kategorie V teamu Stát přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo pen
1 Janovský Radek CZE-232-053 2,4 GHz 0 0 1000 4979,74 1000
9:51 / 50 / 193
1000
9:55 / 40 / 185
994,63
9:58 / 50 / 184
1000
9:58 / 50 / 184
985,11
9:57 / 45 / 159
699,3
7:46 / 0 / 132
0
2 Dušek Petr CZE-232-003 2,4 GHz 0 0 CZE 983,68 4898,47 895,32
8:53 / 45 / 181
939,17
8:58 / 50 / 157
1000
9:57 / 45 / 166
1000
9:56 / 50 / 159
1000
9:55 / 50 / 97
959,3
9:55 / 45 / 125
0
3 Novotný Radek CZE-008-013 2,4 GHz 0 0 CZE 976,58 4863,1 935,28
8:58 / 50 / 121
1000
9:57 / 50 / 169
996,42
9:58 / 45 / 172
614,21
6:3 / 45 / 133
931,4
9:57 / 45 / 157
1000
9:57 / 50 / 125
0
4 Perkovič Stanislav CZE-008-001 2,4 GHz 0 0 CZE 964,81 4804,49 986,7
9:48 / 50 / 163
1000
9:55 / 50 / 168
837,58
7:53 / 50 / 159
937,87
9:57 / 50 / 177
930,58
9:54 / 50 / 162
949,34
9:52 / 45 / 131
0
5 Váňa Tomáš CZE-074-150 2,4 GHz 2 0 963,69 4798,93 1000
9:53 / 50 / 158
913,55
9:3 / 50 / 161
961,28
9:49 / 50 / 210
944,24
9:52 / 45 / 204
979,86
9:56 / 50 / 173
785,71
9:50 / 40 / 219
0
6 Chalupník Milan CZE-442-036 2,4 GHz 0 0 CZE 952,72 4744,3 679,8
5:46 / 50 / 102
987,56
9:57 / 40 / 163
1000
9:34 / 50 / 136
970,87
9:57 / 50 / 194
971,5
9:57 / 50 / 135
814,37
8:51 / 0 / 110
0
7 Rada Rudolf CZE-071-011 2,4 GHz 0 0 CZE 947,96 4720,6 997,25
9:58 / 20 / 150
795,39
7:52 / 50 / 181
818,7
7:55 / 45 / 173
956,83
9:57 / 50 / 205
1000
9:58 / 50 / 154
947,82
9:56 / 35 / 154
0
8 Kubica Jan CZE-395-033 2,4 GHz 0 1 CZE 938,62 4674,06 1000
8:53 / 50 / 151
674,69
7:9 / 35 / 171
723,32
7:2 / 50 / 178
955,87
9:56 / 40 / 189
1000
9:57 / 45 / 74
994,87
9:58 / 45 / 123
0
9 Váňa Jiří CZE-074-050 2,4 GHz 0 0 CZE 934,03 4651,21 730,05
6:40 / 30 / 119
731,8
6:53 / 50 / 132
1000
9:22 / 50 / 165
986,57
9:57 / 50 / 119
977,69
9:55 / 45 / 97
955,15
9:57 / 50 / 144
0
10 Papírník Vladimír CZE-211-074 2,4 GHz 0 0 926,8 4615,23 977,84
9:50 / 50 / 177
887,7
9:56 / 0 / 196
890,88
9:59 / 35 / 212
794,35
8:11 / 45 / 172
919,44
9:36 / 30 / 162
939,37
9:58 / 40 / 145
0
11 Veselý Jiří CZE-523-005 2,4 GHz 0 0 924,11 4601,81 951,33
9:25 / 50 / 194
899,56
9:50 / 40 / 208
536,87
5:36 / 50 / 175
927,79
9:56 / 50 / 187
823,13
8:42 / 35 / 132
1000
9:54 / 45 / 134
0
12 Jícha Robert CZE-171-009 2,4 GHz 0 0 900,82 4485,84 1000
9:54 / 45 / 189
928
9:33 / 45 / 192
614,21
6:43 / 35 / 193
904,28
9:52 / 30 / 167
884,33
9:45 / 35 / 185
769,23
8:17 / 25 / 164
0
13 Krajčovič Ivan CZE-069-013 2,4 GHz 0 0 CZE 899,19 4477,73 902,48
9:36 / 25 / 184
823,11
8:7 / 50 / 148
646,69
6:46 / 45 / 179
952,34
9:33 / 45 / 177
982,49
9:57 / 45 / 162
817,31
7:52 / 50 / 109
0
14 Novotný René CZE-1527 2,4 GHz 2 0 898,56 4474,6 911,85
8:55 / 45 / 167
802,76
7:41 / 50 / 151
928,06
9:23 / 50 / 194
411,3
6:20 / 40 / 229
914,05
9:58 / 50 / 190
917,88
9:58 / 30 / 183
0
15 Jeřábek Karel CZE-071-013 2,4 GHz 0 0 858,45 4274,85 782,27
7:46 / 40 / 203
892,17
8:39 / 45 / 160
916,37
9:55 / 0 / 171
884,38
9:55 / 0 / 188
799,66
9:26 / 0 / 178
303,32
3:53 / 0 / 119
0
16 Hořejší Ivan CZE-171-019 2,4 GHz 0 0 CZE 856,27 4264 972,52
9:55 / 35 / 163
757,58
7:55 / 35 / 170
978,53
9:50 / 45 / 176
876,8
8:39 / 50 / 163
577,69
6:17 / 45 / 145
678,57
7:40 / 40 / 183
0
17 Mihulka Jiří CZE-110-017 2,4 GHz 0 0 849,37 4229,64 616,75
6:15 / 0 / 124
649,77
6:26 / 50 / 167
615,68
6:9 / 35 / 156
1000
9:57 / 50 / 103
963,12
9:54 / 40 / 119
1000
9:53 / 40 / 62
0
18 Vavřinec Václav CZE-211-048 2,4 GHz 0 0 847,07 4218,18 671,92
8:48 / 0 / 229
615,86
6:16 / 45 / 151
909,17
9:14 / 45 / 187
920,56
9:52 / 20 / 181
853,77
9:36 / 0 / 177
862,76
9:48 / 0 / 189
0
19 Štern Pavel CZE-071-017 2,4 GHz 0 0 832,61 4146,19 551,72
5:32 / 35 / 174
959,89
9:50 / 40 / 183
713,88
7:47 / 0 / 178
861,46
9:52 / 45 / 208
968,48
9:56 / 50 / 186
642,48
6:19 / 15 / 53
0
20 Kopecký Miroslav CZE-077-408 2,4 GHz 0 0 CZE 703,14 3501,44 489,36
5:4 / 40 / 136
668,44
8:49 / 40 / 231
703,24
9:5 / 15 / 223
743,91
9:57 / 30 / 228
435,54
5:29 / 30 / 191
896,49
9:44 / 40 / 200
0
21 Kubica Vojtěch CZE-232-064 2,4 GHz 0 1 0 0 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0

^^^


Výsledky finálových kol


OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po finálních kolech

Celkové výsledky
Zakl. pozice Jméno soutěžícího přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo pen
1* Janovský Radek 1000 + 30 = 1030 4979,74 1000
9:51 / 50 / 193
1000
9:55 / 40 / 185
994,63
9:58 / 50 / 184
1000
9:58 / 50 / 184
985,11
9:57 / 45 / 159
699,3
7:46 / 0 / 132
0
2* Dušek Petr 983,68 + 25 = 1008,68 4898,47 895,32
8:53 / 45 / 181
939,17
8:58 / 50 / 157
1000
9:57 / 45 / 166
1000
9:56 / 50 / 159
1000
9:55 / 50 / 97
959,3
9:55 / 45 / 125
0
3* Novotný Radek 976,58 + 20 = 996,58 4863,1 935,28
8:58 / 50 / 121
1000
9:57 / 50 / 169
996,42
9:58 / 45 / 172
614,21
6:3 / 45 / 133
931,4
9:57 / 45 / 157
1000
9:57 / 50 / 125
0
4* Perkovič Stanislav 964,81 + 15 = 979,81 4804,49 986,7
9:48 / 50 / 163
1000
9:55 / 50 / 168
837,58
7:53 / 50 / 159
937,87
9:57 / 50 / 177
930,58
9:54 / 50 / 162
949,34
9:52 / 45 / 131
0
5* Váňa Tomáš 963,69 + 10 = 973,69 4798,93 1000
9:53 / 50 / 158
913,55
9:3 / 50 / 161
961,28
9:49 / 50 / 210
944,24
9:52 / 45 / 204
979,86
9:56 / 50 / 173
785,71
9:50 / 40 / 219
0
6* Chalupník Milan 952,72 + 5 = 957,72 4744,3 679,8
5:46 / 50 / 102
987,56
9:57 / 40 / 163
1000
9:34 / 50 / 136
970,87
9:57 / 50 / 194
971,5
9:57 / 50 / 135
814,37
8:51 / 0 / 110
0
7* Rada Rudolf 947,96 4720,6 997,25
9:58 / 20 / 150
795,39
7:52 / 50 / 181
818,7
7:55 / 45 / 173
956,83
9:57 / 50 / 205
1000
9:58 / 50 / 154
947,82
9:56 / 35 / 154
0
8* Kubica Jan 938,62 4674,06 1000
8:53 / 50 / 151
674,69
7:9 / 35 / 171
723,32
7:2 / 50 / 178
955,87
9:56 / 40 / 189
1000
9:57 / 45 / 74
994,87
9:58 / 45 / 123
0
9* Váňa Jiří 934,03 4651,21 730,05
6:40 / 30 / 119
731,8
6:53 / 50 / 132
1000
9:22 / 50 / 165
986,57
9:57 / 50 / 119
977,69
9:55 / 45 / 97
955,15
9:57 / 50 / 144
0
10* Papírník Vladimír 926,8 4615,23 977,84
9:50 / 50 / 177
887,7
9:56 / 0 / 196
890,88
9:59 / 35 / 212
794,35
8:11 / 45 / 172
919,44
9:36 / 30 / 162
939,37
9:58 / 40 / 145
0
11 Veselý Jiří 924,11 4601,81 951,33
9:25 / 50 / 194
899,56
9:50 / 40 / 208
536,87
5:36 / 50 / 175
927,79
9:56 / 50 / 187
823,13
8:42 / 35 / 132
1000
9:54 / 45 / 134
0
12 Jícha Robert 900,82 4485,84 1000
9:54 / 45 / 189
928
9:33 / 45 / 192
614,21
6:43 / 35 / 193
904,28
9:52 / 30 / 167
884,33
9:45 / 35 / 185
769,23
8:17 / 25 / 164
0
13 Krajčovič Ivan 899,19 4477,73 902,48
9:36 / 25 / 184
823,11
8:7 / 50 / 148
646,69
6:46 / 45 / 179
952,34
9:33 / 45 / 177
982,49
9:57 / 45 / 162
817,31
7:52 / 50 / 109
0
14 Novotný René 898,56 4474,6 911,85
8:55 / 45 / 167
802,76
7:41 / 50 / 151
928,06
9:23 / 50 / 194
411,3
6:20 / 40 / 229
914,05
9:58 / 50 / 190
917,88
9:58 / 30 / 183
0
15 Jeřábek Karel 858,45 4274,85 782,27
7:46 / 40 / 203
892,17
8:39 / 45 / 160
916,37
9:55 / 0 / 171
884,38
9:55 / 0 / 188
799,66
9:26 / 0 / 178
303,32
3:53 / 0 / 119
0
16 Hořejší Ivan 856,27 4264 972,52
9:55 / 35 / 163
757,58
7:55 / 35 / 170
978,53
9:50 / 45 / 176
876,8
8:39 / 50 / 163
577,69
6:17 / 45 / 145
678,57
7:40 / 40 / 183
0
17 Mihulka Jiří 849,37 4229,64 616,75
6:15 / 0 / 124
649,77
6:26 / 50 / 167
615,68
6:9 / 35 / 156
1000
9:57 / 50 / 103
963,12
9:54 / 40 / 119
1000
9:53 / 40 / 62
0
18 Vavřinec Václav 847,07 4218,18 671,92
8:48 / 0 / 229
615,86
6:16 / 45 / 151
909,17
9:14 / 45 / 187
920,56
9:52 / 20 / 181
853,77
9:36 / 0 / 177
862,76
9:48 / 0 / 189
0
19 Štern Pavel 832,61 4146,19 551,72
5:32 / 35 / 174
959,89
9:50 / 40 / 183
713,88
7:47 / 0 / 178
861,46
9:52 / 45 / 208
968,48
9:56 / 50 / 186
642,48
6:19 / 15 / 53
0
20 Kopecký Miroslav 703,14 3501,44 489,36
5:4 / 40 / 136
668,44
8:49 / 40 / 231
703,24
9:5 / 15 / 223
743,91
9:57 / 30 / 228
435,54
5:29 / 30 / 191
896,49
9:44 / 40 / 200
0
21 Kubica Vojtěch 0 0 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0

^^^


Oficiální výsledovka s bodyVýsledky

Kontakt - Jméno :710
Datum konání :14.10.2017
Kategorie :RCEV
Místo konání :Modelpark Suché
Číslo pořádajícího klubu (např CZE96)CZE123
Kontakt - Jméno :kontakt - jmeno
Kontakt - Adresa :kontakt adresa
Kontakt - Email :kontakt email
Kontakt - Telefon :kontakt - telefon
Pořadatel :MK Severka Modelpark Suché
Ředitel soutěže :Rudolf Rada
Hlavní rozhodčí :Hlavní rozhodčí
Počasí :Oblačno - jasno, 12-20 st., vítr O-3 m/s
Pořadí - všichni

poz. Příjmení, jméno Klub Licence Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 Let č. 5 Let č. 6 body přepoč.
1* Janovský Radek CZE-232-053 1000
9:51 / 50 / 193
1000
9:55 / 40 / 185
994,63
9:58 / 50 / 184
1000
9:58 / 50 / 184
985,11
9:57 / 45 / 159
699,3
7:46 / 0 / 132
4979,74 1000 + 30 = 1030
2* Dušek Petr CZE-232-003 895,32
8:53 / 45 / 181
939,17
8:58 / 50 / 157
1000
9:57 / 45 / 166
1000
9:56 / 50 / 159
1000
9:55 / 50 / 97
959,3
9:55 / 45 / 125
4898,47 983 + 25 = 1008
3* Novotný Radek CZE-008-013 935,28
8:58 / 50 / 121
1000
9:57 / 50 / 169
996,42
9:58 / 45 / 172
614,21
6:3 / 45 / 133
931,4
9:57 / 45 / 157
1000
9:57 / 50 / 125
4863,1 976 + 20 = 996
4* Perkovič Stanislav CZE-008-001 986,7
9:48 / 50 / 163
1000
9:55 / 50 / 168
837,58
7:53 / 50 / 159
937,87
9:57 / 50 / 177
930,58
9:54 / 50 / 162
949,34
9:52 / 45 / 131
4804,49 964 + 15 = 979
5* Váňa Tomáš CZE-074-150 1000
9:53 / 50 / 158
913,55
9:3 / 50 / 161
961,28
9:49 / 50 / 210
944,24
9:52 / 45 / 204
979,86
9:56 / 50 / 173
785,71
9:50 / 40 / 219
4798,93 963 + 10 = 973
6* Chalupník Milan CZE-442-036 679,8
5:46 / 50 / 102
987,56
9:57 / 40 / 163
1000
9:34 / 50 / 136
970,87
9:57 / 50 / 194
971,5
9:57 / 50 / 135
814,37
8:51 / 0 / 110
4744,3 952 + 5 = 957
7* Rada Rudolf CZE-071-011 997,25
9:58 / 20 / 150
795,39
7:52 / 50 / 181
818,7
7:55 / 45 / 173
956,83
9:57 / 50 / 205
1000
9:58 / 50 / 154
947,82
9:56 / 35 / 154
4720,6 947,96
8* Kubica Jan CZE-395-033 1000
8:53 / 50 / 151
674,69
7:9 / 35 / 171
723,32
7:2 / 50 / 178
955,87
9:56 / 40 / 189
1000
9:57 / 45 / 74
994,87
9:58 / 45 / 123
4674,06 938,62
9* Váňa Jiří CZE-074-050 730,05
6:40 / 30 / 119
731,8
6:53 / 50 / 132
1000
9:22 / 50 / 165
986,57
9:57 / 50 / 119
977,69
9:55 / 45 / 97
955,15
9:57 / 50 / 144
4651,21 934,03
10* Papírník Vladimír CZE-211-074 977,84
9:50 / 50 / 177
887,7
9:56 / 0 / 196
890,88
9:59 / 35 / 212
794,35
8:11 / 45 / 172
919,44
9:36 / 30 / 162
939,37
9:58 / 40 / 145
4615,23 926,8
11 Veselý Jiří CZE-523-005 951,33
9:25 / 50 / 194
899,56
9:50 / 40 / 208
536,87
5:36 / 50 / 175
927,79
9:56 / 50 / 187
823,13
8:42 / 35 / 132
1000
9:54 / 45 / 134
4601,81 924,11
12 Jícha Robert CZE-171-009 1000
9:54 / 45 / 189
928
9:33 / 45 / 192
614,21
6:43 / 35 / 193
904,28
9:52 / 30 / 167
884,33
9:45 / 35 / 185
769,23
8:17 / 25 / 164
4485,84 900,82
13 Krajčovič Ivan CZE-069-013 902,48
9:36 / 25 / 184
823,11
8:7 / 50 / 148
646,69
6:46 / 45 / 179
952,34
9:33 / 45 / 177
982,49
9:57 / 45 / 162
817,31
7:52 / 50 / 109
4477,73 899,19
14 Novotný René CZE-1527 911,85
8:55 / 45 / 167
802,76
7:41 / 50 / 151
928,06
9:23 / 50 / 194
411,3
6:20 / 40 / 229
914,05
9:58 / 50 / 190
917,88
9:58 / 30 / 183
4474,6 898,56
15 Jeřábek Karel CZE-071-013 782,27
7:46 / 40 / 203
892,17
8:39 / 45 / 160
916,37
9:55 / 0 / 171
884,38
9:55 / 0 / 188
799,66
9:26 / 0 / 178
303,32
3:53 / 0 / 119
4274,85 858,45
16 Hořejší Ivan CZE-171-019 972,52
9:55 / 35 / 163
757,58
7:55 / 35 / 170
978,53
9:50 / 45 / 176
876,8
8:39 / 50 / 163
577,69
6:17 / 45 / 145
678,57
7:40 / 40 / 183
4264 856,27
17 Mihulka Jiří CZE-110-017 616,75
6:15 / 0 / 124
649,77
6:26 / 50 / 167
615,68
6:9 / 35 / 156
1000
9:57 / 50 / 103
963,12
9:54 / 40 / 119
1000
9:53 / 40 / 62
4229,64 849,37
18 Vavřinec Václav CZE-211-048 671,92
8:48 / 0 / 229
615,86
6:16 / 45 / 151
909,17
9:14 / 45 / 187
920,56
9:52 / 20 / 181
853,77
9:36 / 0 / 177
862,76
9:48 / 0 / 189
4218,18 847,07
19 Štern Pavel CZE-071-017 551,72
5:32 / 35 / 174
959,89
9:50 / 40 / 183
713,88
7:47 / 0 / 178
861,46
9:52 / 45 / 208
968,48
9:56 / 50 / 186
642,48
6:19 / 15 / 53
4146,19 832,61
20 Kopecký Miroslav CZE-077-408 489,36
5:4 / 40 / 136
668,44
8:49 / 40 / 231
703,24
9:5 / 15 / 223
743,91
9:57 / 30 / 228
435,54
5:29 / 30 / 191
896,49
9:44 / 40 / 200
3501,44 703,14
21 Kubica Vojtěch CZE-232-064 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0 0

^^^


Pořadí klubů


Klub Členů Příjmení, jméno Součet Průměr

^^^


Pořadí týmů

Týmy Členů Příjmení, jméno Součet Průměr
none 19 Dušek Petr, Hořejší Ivan, Chalupník Milan, Kopecký Miroslav, Krajčovič Ivan, Novotný Radek, Perkovič Stanislav, Rada Rudolf, Váňa Jiří, Jícha Robert, Veselý Jiří, Papírník Vladimír, Štern Pavel, Janovský Radek, Novotný René, Jeřábek Karel, Vavřinec Václav, Váňa Tomáš, Mihulka Jiří, 97890,94 5152,15
Team 1 2 Kubica Jan, Kubica Vojtěch, 5348,75 2674,38

^^^


Přestnost přistání

Příjmení, jméno celkem přistání Součet Průměr
Perkovič Stanislav 6 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 45 295 49,17
Váňa Tomáš 6 50 , 50 , 50 , 45 , 50 , 40 285 47,5
Novotný Radek 6 50 , 50 , 45 , 45 , 45 , 50 285 47,5
Dušek Petr 6 45 , 50 , 45 , 50 , 50 , 45 285 47,5
Váňa Jiří 6 30 , 50 , 50 , 50 , 45 , 50 275 45,83
Veselý Jiří 6 50 , 40 , 50 , 50 , 35 , 45 270 45
Novotný René 6 45 , 50 , 50 , 40 , 50 , 30 265 44,17
Kubica Jan 6 50 , 35 , 50 , 40 , 45 , 45 265 44,17
Krajčovič Ivan 6 25 , 50 , 45 , 45 , 45 , 50 260 43,33
Rada Rudolf 6 20 , 50 , 45 , 50 , 50 , 35 250 41,67
Hořejší Ivan 6 35 , 35 , 45 , 50 , 45 , 40 250 41,67
Chalupník Milan 6 50 , 40 , 50 , 50 , 50 , 0 240 40
Janovský Radek 6 50 , 40 , 50 , 50 , 45 , 0 235 39,17
Mihulka Jiří 6 0 , 50 , 35 , 50 , 40 , 40 215 35,83
Jícha Robert 6 45 , 45 , 35 , 30 , 35 , 25 215 35,83
Papírník Vladimír 6 50 , 0 , 35 , 45 , 30 , 40 200 33,33
Kopecký Miroslav 6 40 , 40 , 15 , 30 , 30 , 40 195 32,5
Štern Pavel 6 35 , 40 , 0 , 45 , 50 , 15 185 30,83
Vavřinec Václav 6 0 , 45 , 45 , 20 , 0 , 0 110 18,33
Jeřábek Karel 6 40 , 45 , 0 , 0 , 0 , 0 85 14,17
Kubica Vojtěch 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0

^^^


Průměrná doba letu


Příjmení, jméno Počet záznamů Letové časy Celekem vteřin Průměrný letový čas
Váňa Tomáš 6 9:53,00, 9:3,00, 9:49,00, 9:52,00, 9:56,00, 9:50,00, 3503 9:43,83
Dušek Petr 6 8:53,00, 8:58,00, 9:57,00, 9:56,00, 9:55,00, 9:55,00, 3454 9:35,67
Papírník Vladimír 6 9:50,00, 9:56,00, 9:59,00, 8:11,00, 9:36,00, 9:58,00, 3450 9:35
Janovský Radek 6 9:51,00, 9:55,00, 9:58,00, 9:58,00, 9:57,00, 7:46,00, 3445 9:34,17
Perkovič Stanislav 6 9:48,00, 9:55,00, 7:53,00, 9:57,00, 9:54,00, 9:52,00, 3439 9:33,17
Rada Rudolf 6 9:58,00, 7:52,00, 7:55,00, 9:57,00, 9:58,00, 9:56,00, 3336 9:16
Novotný Radek 6 8:58,00, 9:57,00, 9:58,00, 6:3,00, 9:57,00, 9:57,00, 3290 9:8,33000000000004
Jícha Robert 6 9:54,00, 9:33,00, 6:43,00, 9:52,00, 9:45,00, 8:17,00, 3244 9:0,669999999999959
Chalupník Milan 6 5:46,00, 9:57,00, 9:34,00, 9:57,00, 9:57,00, 8:51,00, 3242 9:0,330000000000041
Vavřinec Václav 6 8:48,00, 6:16,00, 9:14,00, 9:52,00, 9:36,00, 9:48,00, 3214 8:55,67
Veselý Jiří 6 9:25,00, 9:50,00, 5:36,00, 9:56,00, 8:42,00, 9:54,00, 3203 8:53,83
Kubica Jan 6 8:53,00, 7:9,00, 7:2,00, 9:56,00, 9:57,00, 9:58,00, 3175 8:49,17
Váňa Jiří 6 6:40,00, 6:53,00, 9:22,00, 9:57,00, 9:55,00, 9:57,00, 3164 8:47,33
Novotný René 6 8:55,00, 7:41,00, 9:23,00, 6:20,00, 9:58,00, 9:58,00, 3135 8:42,5
Krajčovič Ivan 6 9:36,00, 8:7,00, 6:46,00, 9:33,00, 9:57,00, 7:52,00, 3111 8:38,5
Hořejší Ivan 6 9:55,00, 7:55,00, 9:50,00, 8:39,00, 6:17,00, 7:40,00, 3016 8:22,67
Jeřábek Karel 6 7:46,00, 8:39,00, 9:55,00, 9:55,00, 9:26,00, 3:53,00, 2974 8:15,67
Štern Pavel 6 5:32,00, 9:50,00, 7:47,00, 9:52,00, 9:56,00, 6:19,00, 2956 8:12,67
Mihulka Jiří 6 6:15,00, 6:26,00, 6:9,00, 9:57,00, 9:54,00, 9:53,00, 2914 8:5,67000000000002
Kopecký Miroslav 6 5:4,00, 8:49,00, 9:5,00, 9:57,00, 5:29,00, 9:44,00, 2888 8:1,32999999999998
Kubica Vojtěch 6 0:0,00, 0:0,00, 0:0,00, 0:0,00, 0:0,00, 0:0,00, 0 0:0

^^^


Průměrná výška


Příjmení, jméno Počet záznamů Průměrná výška Výška celkem Průměrná výška
Kubica Vojtěch 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0
Mihulka Jiří 6 124, 167, 156, 103, 119, 62, 731 121,83
Váňa Jiří 6 119, 132, 165, 119, 97, 144, 776 129,33
Chalupník Milan 6 102, 163, 136, 194, 135, 110, 840 140
Novotný Radek 6 121, 169, 172, 133, 157, 125, 877 146,17
Dušek Petr 6 181, 157, 166, 159, 97, 125, 885 147,5
Kubica Jan 6 151, 171, 178, 189, 74, 123, 886 147,67
Krajčovič Ivan 6 184, 148, 179, 177, 162, 109, 959 159,83
Perkovič Stanislav 6 163, 168, 159, 177, 162, 131, 960 160
Štern Pavel 6 174, 183, 178, 208, 186, 53, 982 163,67
Hořejší Ivan 6 163, 170, 176, 163, 145, 183, 1000 166,67
Rada Rudolf 6 150, 181, 173, 205, 154, 154, 1017 169,5
Jeřábek Karel 6 203, 160, 171, 188, 178, 119, 1019 169,83
Veselý Jiří 6 194, 208, 175, 187, 132, 134, 1030 171,67
Janovský Radek 6 193, 185, 184, 184, 159, 132, 1037 172,83
Papírník Vladimír 6 177, 196, 212, 172, 162, 145, 1064 177,33
Jícha Robert 6 189, 192, 193, 167, 185, 164, 1090 181,67
Vavřinec Václav 6 229, 151, 187, 181, 177, 189, 1114 185,67
Novotný René 6 167, 151, 194, 229, 190, 183, 1114 185,67
Váňa Tomáš 6 158, 161, 210, 204, 173, 219, 1125 187,5
Kopecký Miroslav 6 136, 231, 223, 228, 191, 200, 1209 201,5

^^^


Čas vs výška


Příjmení, jméno Letový čas ze 100 metrů Průměrná výška Průměrný letový čas Potřebná výška pro nalétání 10 minut
Váňa Jiří 6:47,73 129,33 8:47,33 147,15
Mihulka Jiří 6:38,63 121,83 8:5,67000000000002 150,51
Dušek Petr 6:30,28 147,5 9:35,67 153,73
Chalupník Milan 6:25,95 140 9:0,330000000000041 155,46
Novotný Radek 6:15,14 146,17 9:8,33000000000004 159,94
Kubica Jan 5:58,35 147,67 8:49,17 167,44
Perkovič Stanislav 5:58,23 160 9:33,17 167,49
Janovský Radek 5:32,21 172,83 9:34,17 180,61
Rada Rudolf 5:28,02 169,5 9:16 182,91
Krajčovič Ivan 5:24,4 159,83 8:38,5 184,95
Papírník Vladimír 5:24,25 177,33 9:35 185,04
Váňa Tomáš 5:11,38 187,5 9:43,83 192,69
Veselý Jiří 5:10,97 171,67 8:53,83 192,95
Hořejší Ivan 5:1,6 166,67 8:22,67 198,94
Štern Pavel 5:1,02 163,67 8:12,67 199,33
Jícha Robert 4:57,61 181,67 9:0,669999999999959 201,61
Jeřábek Karel 4:51,85 169,83 8:15,67 205,58
Vavřinec Václav 4:48,51 185,67 8:55,67 207,97
Novotný René 4:41,42 185,67 8:42,5 213,21
Kopecký Miroslav 3:58,88 201,5 8:1,32999999999998 251,18
Kubica Vojtěch 0:Není číslo Není číslo 0:0 Není číslo

^^^Software SORG V4 (c) 2012 - Aleš Krátký / www.RCSOFTWARE.cz / ales@sgames.cz Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / www.stoupak.cz