Komise elektrovětroňů v roce 2014

Kategorie: Úřední deska Zveřejněno: úterý 23. prosinec 2014 23:49 Napsal Ivan Horejsi

Komise začala pracovat pod mým vedením po únorové konferenci KLeM. Na základě dlouholetých zkušeností z práce v subkomisi CIAM FAI a komisi KLeM jsem nemohl jinak, než zavést pracovní postupy, které úspěšně fungují v obou orgánech a odpovídají i Vnitřnímu ustanovení KLeM.

Ve stručnosti:

Komise pracuje tak, že o námětech, přijatých návrzích atd. se diskutuje. Definitivní rozhodnutí se přijme hlasováním členů komise. Návrhy z komise se předkládají předsednictvu, které má jako jediný orgán právo na přijetí konečného rozhodnutí. Představy, že některý člen komise by mohl o své vůli cokoliv změnit, jsou zcela nereálné.

Předsednictvo řeší návrhy na podzimní schůzi, která vlastně uzavírá sezónu.
Právo podat návrh na změnu nebo úpravu pravidel má každý člen SMČR. Další povinnosti komise jsou dostupné na webu SMČR ve Vnitřních ustanoveních (mistrovské soutěže, žebříčky, pravidla pro výběr reprezentace atd.)

Navržená pravidla a úpravy, které byly projednány na zasedání předsednictva 27.10.
Zápis ze zasedání byl uveřejněn na webu svazu dne 27.10. Obsáhlá příloha s pravidly je na webu od 30.10. (příloha 2) www.svazmodelaru.cz

Tam je vše v přesném znění. Opět stručně:

Kategorie F5J

Návrh z komise: úprava pro ČR: soutěžící může pracovat jako časoměřič
Návrh byl předsednictvem zamítnut, ale jen proto, že byl nahrazen obecnou úpravou pro všechny kategorie ve stejném znění. Tzv. „samoměření“ je tedy povoleno, pořadatel však musí o použití této možnosti informovat na pozvánce na soutěž.

Finále v kategoriích RCEK a RCEV

Finále v kategoriích RCEK a RCEV bude volitelné, pořadatel musí o volbě informovat na pozvánce.
Přídavné body do žebříčku se nepřidělují za umístění ve finále ale za umístění v celé soutěži, včetně případného finále. Detailní znění je v příslušných pravidlech.
Komise přepracovala pravidla RCEV, změny jsou formálního rázu. Byly vedeny snahou o upřesnění a zjednodušení. Na principech se nic nemění.

Kategorie RCEO

Návrh na úpravu přidělení bodů za přistání (vyšší rozlišení vzdálenosti od bodu) byl přijat.
Návrh na měření času s přesností na setiny sekundy byl odmítnut komisí i předsednictvem, protože taková přesnost měření je mimo lidské možnosti. Úprava by vnesla do výsledků prvek náhody.

Další pravidla:

Během roku jsme přeložili do češtiny pravidla FAI třídy F5. Díky patří zejména oběma Tomášům: Hrubému za překlad a Bartovskému za definitivní korekturu v souladu s běžnou terminologií a nastylování textu ve Wordu.

Kalendář 2015

Soutěže byly nahlášeny v pořádku. Díky Alešovi bylo opět možno termíny koordinovat. Za to (a nejen za to) mu patří velký dík.

MČR

Podařilo se včas zajistit všechna plánovaná MČR 2015. O možných pořadatelích jsme začali uvažovat již od května.

V příštím roce budou tedy MČR v kategoriích RCEJ, RCEK, RCEN, RCEO, F5J. Kategorie RCEV zatím v příštím roce nesplňuje podmínky pro oficiální MČR. Můžeme se ovšem dohodnout a jednu soutěž považovat za neoficiální mistrovství. Ovšem bez oficiálního titulu, bez diplomů.

Pro hledání pořadatele mistrovských soutěží není nikdy příliš brzo. Případný zájem - i nezávazný - o organizování MČR v roce 2016 s povděkem zaevidujeme.

Příprava vrcholných soutěží

Kategorie F5B, F5F: pro příští dva roky zatím neprojevil zájem žádný pořadatel MS ani ME. Přesto je potřebné jmenovat reprezentační družstvo, která se následně hlásí ze Svazu na MŠMT: jde o dotace.
Kategorie F5J: Dá se skoro s jistotou očekávat, že v roce 2016 již bude historicky první MS. V roce 2015 tedy budeme vybírat reprezentační družstvo. Kritéria výběru již zpracoval trenér F5J Tomáš Hrubý. Částečně přitom vycházel z kriterií, které se s úspěchem používají pro větroně F3. Jsou zde.

Rozhodčí a lektoři

Kategorie elektrovětroňů trpěly nedostatkem rozhodčích. Díky P. Cejnarovi se v letošním roce podařilo zorganizovat školení rozhodčích ve Svitavách. Tak jsme se dostali z nejhoršího. Hned pro příští rok je naplánováno další školení, v Hradci Králové, dne 28. března. Současně je třeba jmenovat další a mladší lektory, aby účastníci školení nemuseli cestovat zbytečně daleko. Jednoho tedy v Čechách a druhého na Moravě. Lektor musí být z řad rozhodčích.
Do budoucna s přijetím funkce lektora souhlasí Tomáš Hrubý.

I na našich soutěžích je přítomnost vyškoleného rozhodčího nezbytná. Pro soutěže MČR jsou požadavky na rozhodčí důraznější. Podrobnosti jsou v pravidlech.

Funkce rozhodčího není formální záležitost. Měl by dobře znát pravidla příslušné kategorie, aby mohl v případě nejasností rozhodnout v souladu s pravidly a zamezit zbytečným dohadům, které by nemusely skončit s ukončením soutěže.

Žebříčky

Příslušní trenéři zpracovali žebříčky kategorií, které mají pod patronátem. ZDE

Propagace

Největší dopad na povědomí modelářské veřejnosti mají stále články v časopisech. Tady máme velké rezervy. Pokud se nemýlím, články (a hezké) napsal jen Aleš Krátký a díky za to. Přitom je o čem psát: reportáže z nejvyšších světových a evropských soutěží, naše MČR, fotky, technika …


To za nás nikdo neudělá. Redakce pracují v minimálním obsazení a redaktoři nemohou plně rozumět tak široké problematice, kterou dnes modelářství obsahuje.
Pište.

Různé

V průběhu roku rezignoval na funkci trenéra F5B J. Nezhyba. Rezignace byla předsednictvem přijata ke dni 31.12. 2014. Současně jsem byl požádán, abych našel jeho nástupce co nejdříve a do doby jeho jmenování se ujal případných administrativních záležitostí, spojených s F5B. Funkci trenéra F5B bude od nového roku vykonávat Martin Faltíčko.

Na závěr:
Hezké Vánoce a hodně úspěchů v roce 2015
I. Hořejší

Zobrazeno: 4259