Kompletní přehled ze soutěže : RCEV - LMK Polanka 31.5.2014 - 31.5.2014 21:08:31

SORG V4 - www.RCSOFTWARE.cz / Aleš Krátký / ales@sgames.cz


Seznam zaregistrovaných soutěžících

# Příjmení, jméno Klub Stát Licence Frekvence 1. Kanál / 2. Kanál Věková kategorie
1 Krátký Aleš   CZE  CZE-548-001  2,4 GHz 00(00) Senior 
2 Barč Radim   CZE  CZE-342-001  2,4 GHz 00(00) Senior 
3 Koláska Petr   CZE  CZE-548-003  2,4 GHz 00(00) Senior 
4 Slezák Petr   CZE  CZE-342-044  2,4 GHz 00(00) Senior 
5 Honěk Jan   CZE  CZE-537-004  2,4 GHz 00(00) Senior 
6 Kičmer Kamil   CZE  CZE-261-261  2,4 GHz 00(00) Senior 
7 Prašivka Miroslav   CZE  CZE-261-025  2,4 GHz 00(00) Senior 
8 Vohralík Martin   CZE  CZE-261-358  2,4 GHz 00(00) Senior 
9 Kurečka Ivo   CZE  CZE-342-017  2,4 GHz 00(00) Senior 
10 Vinklárek Stanislav   CZE  CZE-343-036  2,4 GHz 00(00) Senior 
11 Malčík Zdeněk   CZE  CZE-065-202  2,4 GHz 00(00) Senior 
12 Malčík Petr   CZE  CZE-065-211  2,4 GHz 00(00) Senior 
13 Malčík Radek   CZE  CZE-065-212  2,4 GHz 00(00) Senior 
14 Kurjan Petr   CZE  CZE-548-002  2,4 GHz 00(00) Senior 
15 Matula Ondřej   CZE  CZE-261-242  2,4 GHz 00(00) Senior 
16 Kristian Libor   CZE  CZE-342-016  2,4 GHz 00(00) Senior 
17 Odehnal František   CZE  CZE-342-019  2,4 GHz 00(00) Senior 
18 Kuráň Petr   CZE  CZE- 1487  2,4 GHz 00(00) Senior 
19 Škvor Ladislav   CZE  CZE-261-003  2,4 GHz 00(00) Senior 
20 Kovář David   CZE  CZE-548-005  2,4 GHz 00(00) Senior 
21 Kremer Jiří   CZE  CZE-342-037  2,4 GHz 00(00) Senior 

^^^


Výpis kanálů

2,4 GHz
Krátký Aleš
Barč Radim
Koláska Petr
Slezák Petr
Honěk Jan
Kičmer Kamil
Prašivka Miroslav
Vohralík Martin
Kurečka Ivo
Vinklárek Stanislav
Malčík Zdeněk
Malčík Petr
Malčík Radek
Kurjan Petr
Matula Ondřej
Kristian Libor
Odehnal František
Kuráň Petr
Škvor Ladislav
Kovář David
Kremer Jiří
35 MHz
40 MHz
72 MHz

Kolizní kanály 35 MHz
Kolizní kanály 40 MHz
Kolizní kanály 72 MHz


Počet kolizních kanálů na 35 MHz
Počet kolizních kanálů na 40 MHz
Počet kolizních kanálů na 72 MHz

^^^


Rozlosování

Let č. - 1
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6
Skupina 1 Malčík Zdeněk
2,4 GHz
Barč Radim
2,4 GHz
Vinklárek Stanislav
2,4 GHz
Koláska Petr
2,4 GHz
Kurečka Ivo
2,4 GHz
Kovář David
2,4 GHz
Skupina 2 Matula Ondřej
2,4 GHz
Slezák Petr
2,4 GHz
Krátký Aleš
2,4 GHz
Odehnal František
2,4 GHz
Kurjan Petr
2,4 GHz
-
Skupina 3 Prašivka Miroslav
2,4 GHz
Malčík Radek
2,4 GHz
Kremer Jiří
2,4 GHz
Škvor Ladislav
2,4 GHz
Kuráň Petr
2,4 GHz
-
Skupina 4 Vohralík Martin
2,4 GHz
Kristian Libor
2,4 GHz
Malčík Petr
2,4 GHz
Honěk Jan
2,4 GHz
Kičmer Kamil
2,4 GHz
-

Let č. - 2
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6
Skupina 1 Prašivka Miroslav
2,4 GHz
Kurečka Ivo
2,4 GHz
Malčík Zdeněk
2,4 GHz
Kovář David
2,4 GHz
Kurjan Petr
2,4 GHz
Matula Ondřej
2,4 GHz
Skupina 2 Škvor Ladislav
2,4 GHz
Malčík Radek
2,4 GHz
Barč Radim
2,4 GHz
Vohralík Martin
2,4 GHz
Slezák Petr
2,4 GHz
-
Skupina 3 Krátký Aleš
2,4 GHz
Kristian Libor
2,4 GHz
Honěk Jan
2,4 GHz
Kičmer Kamil
2,4 GHz
Kremer Jiří
2,4 GHz
-
Skupina 4 Odehnal František
2,4 GHz
Vinklárek Stanislav
2,4 GHz
Koláska Petr
2,4 GHz
Malčík Petr
2,4 GHz
Kuráň Petr
2,4 GHz
-

Let č. - 3
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6
Skupina 1 Kremer Jiří
2,4 GHz
Barč Radim
2,4 GHz
Prašivka Miroslav
2,4 GHz
Honěk Jan
2,4 GHz
Odehnal František
2,4 GHz
Matula Ondřej
2,4 GHz
Skupina 2 Malčík Petr
2,4 GHz
Kurečka Ivo
2,4 GHz
Malčík Radek
2,4 GHz
Kovář David
2,4 GHz
Slezák Petr
2,4 GHz
-
Skupina 3 Malčík Zdeněk
2,4 GHz
Kristian Libor
2,4 GHz
Koláska Petr
2,4 GHz
Vohralík Martin
2,4 GHz
Krátký Aleš
2,4 GHz
-
Skupina 4 Kičmer Kamil
2,4 GHz
Kurjan Petr
2,4 GHz
Kuráň Petr
2,4 GHz
Vinklárek Stanislav
2,4 GHz
Škvor Ladislav
2,4 GHz
-

Let č. - 4
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6
Skupina 1 Vinklárek Stanislav
2,4 GHz
Vohralík Martin
2,4 GHz
Kremer Jiří
2,4 GHz
Kovář David
2,4 GHz
Kurečka Ivo
2,4 GHz
Odehnal František
2,4 GHz
Skupina 2 Malčík Petr
2,4 GHz
Škvor Ladislav
2,4 GHz
Matula Ondřej
2,4 GHz
Barč Radim
2,4 GHz
Krátký Aleš
2,4 GHz
-
Skupina 3 Malčík Radek
2,4 GHz
Kristian Libor
2,4 GHz
Kurjan Petr
2,4 GHz
Koláska Petr
2,4 GHz
Kuráň Petr
2,4 GHz
-
Skupina 4 Slezák Petr
2,4 GHz
Kičmer Kamil
2,4 GHz
Honěk Jan
2,4 GHz
Prašivka Miroslav
2,4 GHz
Malčík Zdeněk
2,4 GHz
-

Let č. - 5
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4 Startoviště5 Startoviště6
Skupina 1 Malčík Radek
2,4 GHz
Odehnal František
2,4 GHz
Vinklárek Stanislav
2,4 GHz
Honěk Jan
2,4 GHz
Malčík Petr
2,4 GHz
Kuráň Petr
2,4 GHz
Skupina 2 Škvor Ladislav
2,4 GHz
Kristian Libor
2,4 GHz
Matula Ondřej
2,4 GHz
Koláska Petr
2,4 GHz
Malčík Zdeněk
2,4 GHz
-
Skupina 3 Kremer Jiří
2,4 GHz
Krátký Aleš
2,4 GHz
Slezák Petr
2,4 GHz
Prašivka Miroslav
2,4 GHz
Kovář David
2,4 GHz
-
Skupina 4 Kurečka Ivo
2,4 GHz
Vohralík Martin
2,4 GHz
Kičmer Kamil
2,4 GHz
Barč Radim
2,4 GHz
Kurjan Petr
2,4 GHz
-

^^^


'Kdo s kým'

Krátký Aleš
Barč Radim
Koláska Petr
Slezák Petr
Honěk Jan
Kičmer Kamil
Prašivka Miroslav
Vohralík Martin
Kurečka Ivo
Vinklárek Stanislav
Malčík Zdeněk
Malčík Petr
Malčík Radek
Kurjan Petr
Matula Ondřej
Kristian Libor
Odehnal František
Kuráň Petr
Škvor Ladislav
Kovář David
Kremer Jiří
Krátký Aleš X 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 2
Barč Radim 1 X 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1
Koláska Petr 1 1 X 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 0
Slezák Petr 2 1 0 X 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 1
Honěk Jan 1 1 0 1 X 3 2 1 0 1 1 2 1 0 1 2 2 1 0 0 2
Kičmer Kamil 1 1 0 1 3 X 1 2 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1
Prašivka Miroslav 1 1 0 2 2 1 X 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3
Vohralík Martin 1 2 1 1 1 2 0 X 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1
Kurečka Ivo 0 2 1 1 0 1 1 2 X 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 4 1
Vinklárek Stanislav 0 1 2 0 1 1 0 1 2 X 1 2 1 1 0 0 3 3 1 2 1
Malčík Zdeněk 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 X 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0
Malčík Petr 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 X 2 0 1 1 2 2 1 1 0
Malčík Radek 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 2 X 1 0 1 1 3 2 1 1
Kurjan Petr 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 1 X 2 1 1 2 1 1 0
Matula Ondřej 2 2 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 X 1 2 0 2 1 1
Kristian Libor 2 0 3 0 2 2 0 2 0 0 2 1 1 1 1 X 0 1 1 0 1
Odehnal František 1 1 1 1 2 0 1 1 1 3 0 2 1 1 2 0 X 2 0 1 2
Kuráň Petr 0 0 2 0 1 1 1 0 0 3 0 2 3 2 0 1 2 X 2 0 1
Škvor Ladislav 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 2 X 0 1
Kovář David 1 1 1 2 0 0 2 1 4 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 X 2
Kremer Jiří 2 1 0 1 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 X

Výsledky základních kol

Kolo - 1 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Malčík Zdeněk

6:17
0
124
Barč Radim

8:40
25
169
Vinklárek Stanislav

5:33
15
203
Koláska Petr

6:27
30
170
Kurečka Ivo

8:46
10
206
Kovář David

0:0
0
0
315 460,5 239 332 418 0
684,04 1000 519 720,96 907,71 0

Kolo - 1 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Matula Ondřej

5:41
50
200
Slezák Petr

9:12
45
150
Krátký Aleš

6:16
20
183
Odehnal František

4:43
50
181
Kurjan Petr

0:0
0
0
--
291 522 304,5 242,5 0 --
557,47 1000 583,33 464,56 0 --

Kolo - 1 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Prašivka Miroslav

4:44
50
173
Malčík Radek

6:53
50
126
Kremer Jiří

4:0
50
187
Škvor Ladislav

3:32
45
204
Kuráň Petr

3:7
0
124
--
247,5 400 196,5 145 125 --
618,75 1000 491,25 362,5 312,5 --

Kolo - 1 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Vohralík Martin

9:54
45
193
Kristian Libor

5:54
0
181
Malčík Petr

9:56
50
167
Honěk Jan

8:39
0
191
Kičmer Kamil

9:57
40
192
--
542,5 263,5 562,5 423,5 541 --
964,44 468,44 1000 752,89 961,78 --

Kolo - 2 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Prašivka Miroslav

3:15
20
121
Kurečka Ivo

7:18
45
188
Malčík Zdeněk

9:53
45
194
Kovář David

0:0
0
0
Kurjan Petr

0:0
0
0
Matula Ondřej

6:12
10
151
154,5 389 541 0 0 306,5
285,58 719,04 1000 0 0 566,54

Kolo - 2 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Škvor Ladislav

5:35
40
182
Malčík Radek

9:56
50
87
Barč Radim

9:53
40
197
Vohralík Martin

4:52
0
195
Slezák Petr

9:54
45
146
--
284 602,5 534,5 194,5 566 --
471,37 1000 887,14 322,82 939,42 --

Kolo - 2 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Krátký Aleš

9:51
0
193
Kristian Libor

0:0
0
0
Honěk Jan

4:54
50
179
Kičmer Kamil

4:51
20
170
Kremer Jiří

6:1
45
150
--
494,5 0 254,5 226 331 --
1000 0 514,66 457,03 669,36 --

Kolo - 2 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Odehnal František

4:50
5
185
Vinklárek Stanislav

6:45
25
233
Koláska Petr

9:29
40
152
Malčík Petr

9:57
50
87
Kuráň Petr

5:15
0
133
--
202,5 231 533 603,5 248,5 --
335,54 382,77 883,18 1000 411,76 --

Kolo - 3 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Kremer Jiří

4:7
0
152
Barč Radim

2:15
30
127
Prašivka Miroslav

5:41
0
191
Honěk Jan

4:30
25
177
Odehnal František

9:44
40
184
Matula Ondřej

2:39
20
189
171 101,5 245,5 206,5 532 84,5
321,43 190,79 461,47 388,16 1000 158,83

Kolo - 3 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Malčík Petr

3:22
35
115
Kurečka Ivo

3:34
35
131
Malčík Radek

7:7
50
128
Kovář David

0:0
0
0
Slezák Petr

5:48
45
110
--
179,5 183,5 413 0 338 --
434,62 444,31 1000 0 818,4 --

Kolo - 3 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Malčík Zdeněk

4:18
45
196
Kristian Libor

2:13
0
136
Koláska Petr

4:9
0
193
Vohralík Martin

5:44
50
205
Krátký Aleš

6:46
50
172
--
205 65 152,5 279 370 --
554,05 175,68 412,16 754,05 1000 --

Kolo - 3 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Kičmer Kamil

5:24
0
191
Kurjan Petr

0:0
0
0
Kuráň Petr

3:38
0
149
Vinklárek Stanislav

3:55
0
144
Škvor Ladislav

4:20
50
250
--
228,5 0 143,5 163 60 --
1000 0 628,01 713,35 262,58 --

Kolo - 4 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Vinklárek Stanislav

4:20
0
155
Vohralík Martin

6:13
45
186
Kremer Jiří

9:43
50
261
Kovář David

0:0
0
0
Kurečka Ivo

5:42
45
214
Odehnal František

4:33
0
224
182,5 325 350 0 245 101
521,43 928,57 1000 0 700 288,57

Kolo - 4 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Malčík Petr

6:24
50
182
Škvor Ladislav

9:6
40
334
Matula Ondřej

4:54
50
164
Barč Radim

9:52
40
201
Krátký Aleš

6:14
0
176
--
343 84 262 529 286 --
648,39 158,79 495,27 1000 540,64 --

Kolo - 4 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Malčík Radek

6:48
40
137
Kristian Libor

0:0
0
0
Kurjan Petr

0:0
0
0
Koláska Petr

5:53
0
178
Kuráň Petr

2:47
0
143
--
379,5 0 0 264 95,5 --
1000 0 0 695,65 251,65 --

Kolo - 4 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Slezák Petr

6:43
20
213
Kičmer Kamil

5:27
25
230
Honěk Jan

5:38
0
208
Prašivka Miroslav

6:21
15
211
Malčík Zdeněk

6:11
10
161
--
284 162 214 263 300,5 --
945,09 539,1 712,15 875,21 1000 --

Kolo - 5 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Malčík Radek

3:5
0
156
Odehnal František

0:0
0
0
Vinklárek Stanislav

6:40
0
173
Honěk Jan

6:14
10
195
Malčík Petr

4:32
0
117
Kuráň Petr

6:28
0
146
107 0 313,5 286,5 213,5 315
339,68 0 995,24 909,52 677,78 1000

Kolo - 5 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Škvor Ladislav

5:31
25
222
Kristian Libor

4:13
15
99
Matula Ondřej

8:23
40
195
Koláska Petr

6:53
0
193
Malčík Zdeněk

8:12
45
250
--
190 218,5 445,5 316,5 287 --
426,49 490,46 1000 710,44 644,22 --

Kolo - 5 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Kremer Jiří

6:56
40
197
Krátký Aleš

4:54
45
192
Slezák Petr

4:56
45
145
Prašivka Miroslav

6:57
50
191
Kovář David

0:0
0
0
--
357,5 243 268,5 371,5 0 --
962,31 654,1 722,75 1000 0 --

Kolo - 5 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Kurečka Ivo

9:53
30
204
Vohralík Martin

7:22
45
199
Kičmer Kamil

6:9
30
167
Barč Radim

5:31
25
175
Kurjan Petr

0:0
0
0
--
511 387,5 315,5 268,5 0 --
1000 758,32 617,42 525,44 0 --

OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po základních kolech

Zákl. výsledky

poz. Jméno soutěžícího Klub Licence Frekvence Věková kategorie V teamu Stát přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo pen
1* Malčík Radek CZE-065-212 2,4 GHz 0 2 CZE 1000 4000 1000
6:53 / 50 / 126
1000
9:56 / 50 / 87
1000
7:7 / 50 / 128
1000
6:48 / 40 / 137
339,68
3:5 / 0 / 156
0
2* Slezák Petr CZE-342-044 2,4 GHz 0 1 CZE 925,73 3702,91 1000
9:12 / 45 / 150
939,42
9:54 / 45 / 146
818,4
5:48 / 45 / 110
945,09
6:43 / 20 / 213
722,75
4:56 / 45 / 145
0
3* Barč Radim CZE-342-001 2,4 GHz 0 1 CZE 853,14 3412,58 1000
8:40 / 25 / 169
887,14
9:53 / 40 / 197
190,79
2:15 / 30 / 127
1000
9:52 / 40 / 201
525,44
5:31 / 25 / 175
0
4* Vohralík Martin CZE-261-358 2,4 GHz 0 4 CZE 851,34 3405,38 964,44
9:54 / 45 / 193
322,82
4:52 / 0 / 195
754,05
5:44 / 50 / 205
928,57
6:13 / 45 / 186
758,32
7:22 / 45 / 199
0
5* Malčík Zdeněk CZE-065-202 2,4 GHz 0 2 CZE 832,06 3328,26 684,04
6:17 / 0 / 124
1000
9:53 / 45 / 194
554,05
4:18 / 45 / 196
1000
6:11 / 10 / 161
644,22
8:12 / 45 / 250
0
6* Kurečka Ivo CZE-342-017 2,4 GHz 0 1 CZE 831,69 3326,75 907,71
8:46 / 10 / 206
719,04
7:18 / 45 / 188
444,31
3:34 / 35 / 131
700
5:42 / 45 / 214
1000
9:53 / 30 / 204
0
7 Malčík Petr CZE-065-211 2,4 GHz 0 2 CZE 831,54 3326,17 1000
9:56 / 50 / 167
1000
9:57 / 50 / 87
434,62
3:22 / 35 / 115
648,39
6:24 / 50 / 182
677,78
4:32 / 0 / 117
0
8 Krátký Aleš CZE-548-001 2,4 GHz 0 3 CZE 809,36 3237,43 583,33
6:16 / 20 / 183
1000
9:51 / 0 / 193
1000
6:46 / 50 / 172
540,64
6:14 / 0 / 176
654,1
4:54 / 45 / 192
0
9 Kremer Jiří CZE-342-037 2,4 GHz 0 1 CZE 780,73 3122,92 491,25
4:0 / 50 / 187
669,36
6:1 / 45 / 150
321,43
4:7 / 0 / 152
1000
9:43 / 50 / 261
962,31
6:56 / 40 / 197
0
10 Kičmer Kamil CZE-261-261 2,4 GHz 0 4 CZE 779,58 3118,3 961,78
9:57 / 40 / 192
457,03
4:51 / 20 / 170
1000
5:24 / 0 / 191
539,1
5:27 / 25 / 230
617,42
6:9 / 30 / 167
0
11 Koláska Petr CZE-548-003 2,4 GHz 0 3 CZE 752,56 3010,23 720,96
6:27 / 30 / 170
883,18
9:29 / 40 / 152
412,16
4:9 / 0 / 193
695,65
5:53 / 0 / 178
710,44
6:53 / 0 / 193
0
12 Prašivka Miroslav CZE-261-025 2,4 GHz 0 4 CZE 738,86 2955,43 618,75
4:44 / 50 / 173
285,58
3:15 / 20 / 121
461,47
5:41 / 0 / 191
875,21
6:21 / 15 / 211
1000
6:57 / 50 / 191
0
13 Honěk Jan CZE-537-004 2,4 GHz 0 6 CZE 722,3 2889,22 752,89
8:39 / 0 / 191
514,66
4:54 / 50 / 179
388,16
4:30 / 25 / 177
712,15
5:38 / 0 / 208
909,52
6:14 / 10 / 195
0
14 Vinklárek Stanislav CZE-343-036 2,4 GHz 0 5 CZE 687,26 2749,02 519
5:33 / 15 / 203
382,77
6:45 / 25 / 233
713,35
3:55 / 0 / 144
521,43
4:20 / 0 / 155
995,24
6:40 / 0 / 173
0
15 Matula Ondřej CZE-261-242 2,4 GHz 0 4 CZE 654,82 2619,28 557,47
5:41 / 50 / 200
566,54
6:12 / 10 / 151
158,83
2:39 / 20 / 189
495,27
4:54 / 50 / 164
1000
8:23 / 40 / 195
0
16 Kuráň Petr CZE- 1487 2,4 GHz 0 0 CZE 588,07 2352,27 312,5
3:7 / 0 / 124
411,76
5:15 / 0 / 133
628,01
3:38 / 0 / 149
251,65
2:47 / 0 / 143
1000
6:28 / 0 / 146
0
17 Odehnal František CZE-342-019 2,4 GHz 0 1 CZE 522,17 2088,67 464,56
4:43 / 50 / 181
335,54
4:50 / 5 / 185
1000
9:44 / 40 / 184
288,57
4:33 / 0 / 224
0
0:0 / 0 / 0
0
18 Škvor Ladislav CZE-261-003 2,4 GHz 0 4 CZE 380,74 1522,94 362,5
3:32 / 45 / 204
471,37
5:35 / 40 / 182
262,58
4:20 / 50 / 250
158,79
9:6 / 40 / 334
426,49
5:31 / 25 / 222
0
19 Kristian Libor CZE-342-016 2,4 GHz 0 1 CZE 283,64 1134,58 468,44
5:54 / 0 / 181
0
0:0 / 0 / 0
175,68
2:13 / 0 / 136
0
0:0 / 0 / 0
490,46
4:13 / 15 / 99
0
20 Kurjan Petr CZE-548-002 2,4 GHz 0 3 CZE 0 0 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
21 Kovář David CZE-548-005 2,4 GHz 0 3 CZE 0 0 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0

^^^


Výsledky finálových kol

Finále1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4 Startoviště : 5 Startoviště : 6
Malčík Radek

M14:S58
L45
(H164)
Slezák Petr

M14:S58
L25
(H229)
Barč Radim

M14:S56
L0
(H259)
Vohralík Martin

M14:S57
L50
(H245)
Malčík Zdeněk

M14:S57
L45
(H135)
Kurečka Ivo

M0:S0
L0
(H0)
861 736 619 712 874,5 0
984,56 841,62 707,83 814,18 1000 0

OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po finálních kolech

Celkové výsledky
poz. přepoč. celkem F-let 1 pen Zakl. pozice Jméno soutěžícího přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo pen
1 1000 1000 1000
14:57 / 45 / 135
0 5* Malčík Zdeněk 832,06 + 30 = 862,06 3328,26 684,04
6:17 / 0 / 124
1000
9:53 / 45 / 194
554,05
4:18 / 45 / 196
1000
6:11 / 10 / 161
644,22
8:12 / 45 / 250
0
2 984,56 984,56 984,56
14:58 / 45 / 164
0 1* Malčík Radek 1000 + 20 = 1020 4000 1000
6:53 / 50 / 126
1000
9:56 / 50 / 87
1000
7:7 / 50 / 128
1000
6:48 / 40 / 137
339,68
3:5 / 0 / 156
0
3 841,62 841,62 841,62
14:58 / 25 / 229
0 2* Slezák Petr 925,73 + 10 = 935,73 3702,91 1000
9:12 / 45 / 150
939,42
9:54 / 45 / 146
818,4
5:48 / 45 / 110
945,09
6:43 / 20 / 213
722,75
4:56 / 45 / 145
0
4 814,18 814,18 814,18
14:57 / 50 / 245
0 4* Vohralík Martin 851,34 3405,38 964,44
9:54 / 45 / 193
322,82
4:52 / 0 / 195
754,05
5:44 / 50 / 205
928,57
6:13 / 45 / 186
758,32
7:22 / 45 / 199
0
5 707,83 707,83 707,83
14:56 / 0 / 259
0 3* Barč Radim 853,14 3412,58 1000
8:40 / 25 / 169
887,14
9:53 / 40 / 197
190,79
2:15 / 30 / 127
1000
9:52 / 40 / 201
525,44
5:31 / 25 / 175
0
6 0 0 0
0:0 / 0 / 0
0 6* Kurečka Ivo 831,69 3326,75 907,71
8:46 / 10 / 206
719,04
7:18 / 45 / 188
444,31
3:34 / 35 / 131
700
5:42 / 45 / 214
1000
9:53 / 30 / 204
0
-- -- 7 Malčík Petr 831,54 3326,17 1000
9:56 / 50 / 167
1000
9:57 / 50 / 87
434,62
3:22 / 35 / 115
648,39
6:24 / 50 / 182
677,78
4:32 / 0 / 117
0
-- -- 8 Krátký Aleš 809,36 3237,43 583,33
6:16 / 20 / 183
1000
9:51 / 0 / 193
1000
6:46 / 50 / 172
540,64
6:14 / 0 / 176
654,1
4:54 / 45 / 192
0
-- -- 9 Kremer Jiří 780,73 3122,92 491,25
4:0 / 50 / 187
669,36
6:1 / 45 / 150
321,43
4:7 / 0 / 152
1000
9:43 / 50 / 261
962,31
6:56 / 40 / 197
0
-- -- 10 Kičmer Kamil 779,58 3118,3 961,78
9:57 / 40 / 192
457,03
4:51 / 20 / 170
1000
5:24 / 0 / 191
539,1
5:27 / 25 / 230
617,42
6:9 / 30 / 167
0
-- -- 11 Koláska Petr 752,56 3010,23 720,96
6:27 / 30 / 170
883,18
9:29 / 40 / 152
412,16
4:9 / 0 / 193
695,65
5:53 / 0 / 178
710,44
6:53 / 0 / 193
0
-- -- 12 Prašivka Miroslav 738,86 2955,43 618,75
4:44 / 50 / 173
285,58
3:15 / 20 / 121
461,47
5:41 / 0 / 191
875,21
6:21 / 15 / 211
1000
6:57 / 50 / 191
0
-- -- 13 Honěk Jan 722,3 2889,22 752,89
8:39 / 0 / 191
514,66
4:54 / 50 / 179
388,16
4:30 / 25 / 177
712,15
5:38 / 0 / 208
909,52
6:14 / 10 / 195
0
-- -- 14 Vinklárek Stanislav 687,26 2749,02 519
5:33 / 15 / 203
382,77
6:45 / 25 / 233
713,35
3:55 / 0 / 144
521,43
4:20 / 0 / 155
995,24
6:40 / 0 / 173
0
-- -- 15 Matula Ondřej 654,82 2619,28 557,47
5:41 / 50 / 200
566,54
6:12 / 10 / 151
158,83
2:39 / 20 / 189
495,27
4:54 / 50 / 164
1000
8:23 / 40 / 195
0
-- -- 16 Kuráň Petr 588,07 2352,27 312,5
3:7 / 0 / 124
411,76
5:15 / 0 / 133
628,01
3:38 / 0 / 149
251,65
2:47 / 0 / 143
1000
6:28 / 0 / 146
0
-- -- 17 Odehnal František 522,17 2088,67 464,56
4:43 / 50 / 181
335,54
4:50 / 5 / 185
1000
9:44 / 40 / 184
288,57
4:33 / 0 / 224
0
0:0 / 0 / 0
0
-- -- 18 Škvor Ladislav 380,74 1522,94 362,5
3:32 / 45 / 204
471,37
5:35 / 40 / 182
262,58
4:20 / 50 / 250
158,79
9:6 / 40 / 334
426,49
5:31 / 25 / 222
0
-- -- 19 Kristian Libor 283,64 1134,58 468,44
5:54 / 0 / 181
0
0:0 / 0 / 0
175,68
2:13 / 0 / 136
0
0:0 / 0 / 0
490,46
4:13 / 15 / 99
0
-- -- 20 Kurjan Petr 0 0 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
-- -- 21 Kovář David 0 0 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0

^^^


Oficiální výsledovka s bodyVýsledky

Kontakt - Jméno :607
Datum konání :31.5.2014
Kategorie :RCEV
Místo konání :Polanka nad Odrou
Číslo pořádajícího klubu (např CZE96)CZE123
Kontakt - Jméno :kontakt - jmeno
Kontakt - Adresa :kontakt adresa
Kontakt - Email :kontakt email
Kontakt - Telefon :kontakt - telefon
Pořadatel :Lmk Polanka 342
Ředitel soutěže :Radim Barč
Hlavní rozhodčí :Petr Vyležík
Počasí :Polojasno, proměnlivý vítr
Pořadí - všichni

poz. Příjmení, jméno Klub Licence Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 Let č. 5 body přepoč.
1* Malčík Zdeněk CZE-065-202 684,04
6:17 / 0 / 124
1000
9:53 / 45 / 194
554,05
4:18 / 45 / 196
1000
6:11 / 10 / 161
644,22
8:12 / 45 / 250
3328,26 832 + 30 = 862
2* Malčík Radek CZE-065-212 1000
6:53 / 50 / 126
1000
9:56 / 50 / 87
1000
7:7 / 50 / 128
1000
6:48 / 40 / 137
339,68
3:5 / 0 / 156
4000 1000 + 20 = 1020
3* Slezák Petr CZE-342-044 1000
9:12 / 45 / 150
939,42
9:54 / 45 / 146
818,4
5:48 / 45 / 110
945,09
6:43 / 20 / 213
722,75
4:56 / 45 / 145
3702,91 925 + 10 = 935
4* Vohralík Martin CZE-261-358 964,44
9:54 / 45 / 193
322,82
4:52 / 0 / 195
754,05
5:44 / 50 / 205
928,57
6:13 / 45 / 186
758,32
7:22 / 45 / 199
3405,38 851,34
5* Barč Radim CZE-342-001 1000
8:40 / 25 / 169
887,14
9:53 / 40 / 197
190,79
2:15 / 30 / 127
1000
9:52 / 40 / 201
525,44
5:31 / 25 / 175
3412,58 853,14
6* Kurečka Ivo CZE-342-017 907,71
8:46 / 10 / 206
719,04
7:18 / 45 / 188
444,31
3:34 / 35 / 131
700
5:42 / 45 / 214
1000
9:53 / 30 / 204
3326,75 831,69
7 Malčík Petr CZE-065-211 1000
9:56 / 50 / 167
1000
9:57 / 50 / 87
434,62
3:22 / 35 / 115
648,39
6:24 / 50 / 182
677,78
4:32 / 0 / 117
3326,17 831,54
8 Krátký Aleš CZE-548-001 583,33
6:16 / 20 / 183
1000
9:51 / 0 / 193
1000
6:46 / 50 / 172
540,64
6:14 / 0 / 176
654,1
4:54 / 45 / 192
3237,43 809,36
9 Kremer Jiří CZE-342-037 491,25
4:0 / 50 / 187
669,36
6:1 / 45 / 150
321,43
4:7 / 0 / 152
1000
9:43 / 50 / 261
962,31
6:56 / 40 / 197
3122,92 780,73
10 Kičmer Kamil CZE-261-261 961,78
9:57 / 40 / 192
457,03
4:51 / 20 / 170
1000
5:24 / 0 / 191
539,1
5:27 / 25 / 230
617,42
6:9 / 30 / 167
3118,3 779,58
11 Koláska Petr CZE-548-003 720,96
6:27 / 30 / 170
883,18
9:29 / 40 / 152
412,16
4:9 / 0 / 193
695,65
5:53 / 0 / 178
710,44
6:53 / 0 / 193
3010,23 752,56
12 Prašivka Miroslav CZE-261-025 618,75
4:44 / 50 / 173
285,58
3:15 / 20 / 121
461,47
5:41 / 0 / 191
875,21
6:21 / 15 / 211
1000
6:57 / 50 / 191
2955,43 738,86
13 Honěk Jan CZE-537-004 752,89
8:39 / 0 / 191
514,66
4:54 / 50 / 179
388,16
4:30 / 25 / 177
712,15
5:38 / 0 / 208
909,52
6:14 / 10 / 195
2889,22 722,3
14 Vinklárek Stanislav CZE-343-036 519
5:33 / 15 / 203
382,77
6:45 / 25 / 233
713,35
3:55 / 0 / 144
521,43
4:20 / 0 / 155
995,24
6:40 / 0 / 173
2749,02 687,26
15 Matula Ondřej CZE-261-242 557,47
5:41 / 50 / 200
566,54
6:12 / 10 / 151
158,83
2:39 / 20 / 189
495,27
4:54 / 50 / 164
1000
8:23 / 40 / 195
2619,28 654,82
16 Kuráň Petr CZE- 1487 312,5
3:7 / 0 / 124
411,76
5:15 / 0 / 133
628,01
3:38 / 0 / 149
251,65
2:47 / 0 / 143
1000
6:28 / 0 / 146
2352,27 588,07
17 Odehnal František CZE-342-019 464,56
4:43 / 50 / 181
335,54
4:50 / 5 / 185
1000
9:44 / 40 / 184
288,57
4:33 / 0 / 224
0
0:0 / 0 / 0
2088,67 522,17
18 Škvor Ladislav CZE-261-003 362,5
3:32 / 45 / 204
471,37
5:35 / 40 / 182
262,58
4:20 / 50 / 250
158,79
9:6 / 40 / 334
426,49
5:31 / 25 / 222
1522,94 380,74
19 Kristian Libor CZE-342-016 468,44
5:54 / 0 / 181
0
0:0 / 0 / 0
175,68
2:13 / 0 / 136
0
0:0 / 0 / 0
490,46
4:13 / 15 / 99
1134,58 283,64
20 Kurjan Petr CZE-548-002 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0 0
21 Kovář David CZE-548-005 0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0
0:0 / 0 / 0
0 0

^^^


Pořadí klubů


Klub Členů Příjmení, jméno Součet Průměr

^^^


Pořadí týmů

Týmy Členů Příjmení, jméno Součet Průměr
SMT Mariánské Údolí 3 Malčík Zdeněk, Malčík Petr, Malčík Radek, 11982,78 3994,26
NH Ostrava 1 Honěk Jan, 3277,38 3277,38
Hranice 1 Vinklárek Stanislav, 3131,79 3131,79
LMK Polanka 6 Barč Radim, Slezák Petr , Kurečka Ivo, Kristian Libor, Odehnal František, Kremer Jiří, 18467,69 3077,95
Ikarus 5 Kičmer Kamil, Prašivka Miroslav, Vohralík Martin, Matula Ondřej, Škvor Ladislav, 15004,38 3000,88
Dino team 4 Krátký Aleš, Koláska Petr, Kurjan Petr, Kovář David, 7200,46 1800,12
none 1 Kuráň Petr, 2603,92 2603,92

^^^


Přestnost přistání

Příjmení, jméno celkem přistání Součet Průměr
Škvor Ladislav 5 45 , 40 , 50 , 40 , 25 200 40
Malčík Radek 6 50 , 50 , 50 , 40 , 0 , 45 235 39,17
Vohralík Martin 6 45 , 0 , 50 , 45 , 45 , 50 235 39,17
Slezák Petr 6 45 , 45 , 45 , 20 , 45 , 25 225 37,5
Kremer Jiří 5 50 , 45 , 0 , 50 , 40 185 37
Malčík Petr 5 50 , 50 , 35 , 50 , 0 185 37
Matula Ondřej 5 50 , 10 , 20 , 50 , 40 170 34
Malčík Zdeněk 6 0 , 45 , 45 , 10 , 45 , 45 190 31,67
Kurečka Ivo 6 10 , 45 , 35 , 45 , 30 , 0 165 27,5
Prašivka Miroslav 5 50 , 20 , 0 , 15 , 50 135 27
Barč Radim 6 25 , 40 , 30 , 40 , 25 , 0 160 26,67
Kičmer Kamil 5 40 , 20 , 0 , 25 , 30 115 23
Krátký Aleš 5 20 , 0 , 50 , 0 , 45 115 23
Odehnal František 5 50 , 5 , 40 , 0 , 0 95 19
Honěk Jan 5 0 , 50 , 25 , 0 , 10 85 17
Koláska Petr 5 30 , 40 , 0 , 0 , 0 70 14
Vinklárek Stanislav 5 15 , 25 , 0 , 0 , 0 40 8
Kristian Libor 5 0 , 0 , 0 , 0 , 15 15 3
Kovář David 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0
Kuráň Petr 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0
Kurjan Petr 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0

^^^


Průměrná doba letu


Příjmení, jméno Počet záznamů Letové časy Celekem vteřin Průměrný letový čas
Slezák Petr 5 9:12, 9:54, 5:48, 6:43, 4:56, 2193 7:18,6
Barč Radim 5 8:40, 9:53, 2:15, 9:52, 5:31, 2171 7:14,2
Kurečka Ivo 5 8:46, 7:18, 3:34, 5:42, 9:53, 2113 7:2,60000000000002
Malčík Zdeněk 5 6:17, 9:53, 4:18, 6:11, 8:12, 2091 6:58,2
Malčík Petr 5 9:56, 9:57, 3:22, 6:24, 4:32, 2051 6:50,2
Vohralík Martin 5 9:54, 4:52, 5:44, 6:13, 7:22, 2045 6:49
Krátký Aleš 5 6:16, 9:51, 6:46, 6:14, 4:54, 2041 6:48,2
Malčík Radek 5 6:53, 9:56, 7:7, 6:48, 3:5, 2029 6:45,8
Koláska Petr 5 6:27, 9:29, 4:9, 5:53, 6:53, 1971 6:34,2
Kičmer Kamil 5 9:57, 4:51, 5:24, 5:27, 6:9, 1908 6:21,6
Kremer Jiří 5 4:0, 6:1, 4:7, 9:43, 6:56, 1847 6:9,39999999999998
Honěk Jan 5 8:39, 4:54, 4:30, 5:38, 6:14, 1795 5:59
Škvor Ladislav 5 3:32, 5:35, 4:20, 9:6, 5:31, 1684 5:36,8
Matula Ondřej 5 5:41, 6:12, 2:39, 4:54, 8:23, 1669 5:33,8
Vinklárek Stanislav 5 5:33, 6:45, 3:55, 4:20, 6:40, 1633 5:26,6
Prašivka Miroslav 5 4:44, 3:15, 5:41, 6:21, 6:57, 1618 5:23,6
Odehnal František 5 4:43, 4:50, 9:44, 4:33, 0:0, 1430 4:46
Kuráň Petr 5 3:7, 5:15, 3:38, 2:47, 6:28, 1275 4:15
Kristian Libor 5 5:54, 0:0, 2:13, 0:0, 4:13, 740 2:28
Kovář David 5 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0 0:0
Kurjan Petr 5 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0 0:0

^^^


Průměrná výška


Příjmení, jméno Počet záznamů Průměrná výška Výška celkem Průměrná výška
Kovář David 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0
Kurjan Petr 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0
Malčík Radek 6 126, 87, 128, 137, 156, 164, 798 133
Malčík Petr 5 167, 87, 115, 182, 117, 668 133,6
Kristian Libor 3 181, 0, 136, 0, 99, 416 138,67
Kuráň Petr 5 124, 133, 149, 143, 146, 695 139
Slezák Petr 6 150, 146, 110, 213, 145, 229, 993 165,5
Malčík Zdeněk 6 124, 194, 196, 161, 250, 135, 1060 176,67
Koláska Petr 5 170, 152, 193, 178, 193, 886 177,2
Prašivka Miroslav 5 173, 121, 191, 211, 191, 887 177,4
Matula Ondřej 5 200, 151, 189, 164, 195, 899 179,8
Vinklárek Stanislav 5 203, 233, 144, 155, 173, 908 181,6
Krátký Aleš 5 183, 193, 172, 176, 192, 916 183,2
Barč Radim 6 169, 197, 127, 201, 175, 259, 1128 188
Kurečka Ivo 5 206, 188, 131, 214, 204, 0, 943 188,6
Kremer Jiří 5 187, 150, 152, 261, 197, 947 189,4
Kičmer Kamil 5 192, 170, 191, 230, 167, 950 190
Honěk Jan 5 191, 179, 177, 208, 195, 950 190
Odehnal František 4 181, 185, 184, 224, 0, 774 193,5
Vohralík Martin 6 193, 195, 205, 186, 199, 245, 1223 203,83
Škvor Ladislav 5 204, 182, 250, 334, 222, 1192 238,4

^^^


Čas vs výška


Příjmení, jméno Letový čas ze 100 metrů Průměrná výška Průměrný letový čas Potřebná výška pro nalétání 10 minut
Malčík Petr 5:7,04 133,6 6:50,2 195,42
Malčík Radek 5:5,11 133 6:45,8 196,65
Slezák Petr 4:25,02 165,5 7:18,6 226,4
Malčík Zdeněk 3:56,72 176,67 6:58,2 253,47
Barč Radim 3:50,96 188 7:14,2 259,79
Kurečka Ivo 3:44,07 188,6 7:2,60000000000002 267,77
Krátký Aleš 3:42,82 183,2 6:48,2 269,28
Koláska Petr 3:42,46 177,2 6:34,2 269,71
Kičmer Kamil 3:20,84 190 6:21,6 298,74
Vohralík Martin 3:20,65 203,83 6:49 299,02
Kremer Jiří 3:15,04 189,4 6:9,39999999999998 307,63
Honěk Jan 3:8,95 190 5:59 317,55
Matula Ondřej 3:5,65 179,8 5:33,8 323,19
Kuráň Petr 3:3,45 139 4:15 327,06
Prašivka Miroslav 3:2,41 177,4 5:23,6 328,92
Vinklárek Stanislav 2:59,85 181,6 5:26,6 333,62
Odehnal František 2:27,8 193,5 4:46 405,94
Škvor Ladislav 2:21,28 238,4 5:36,8 424,7
Kristian Libor 1:46,73 138,67 2:28 562,18
Kovář David 0:Není číslo Není číslo 0:0 Není číslo
Kurjan Petr 0:Není číslo Není číslo 0:0 Není číslo

^^^Software SORG V4 (c) 2012 - Aleš Krátký / www.RCSOFTWARE.cz / ales@sgames.cz Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / www.stoupak.cz