Kompletní přehled ze soutěže : RCVS Hořice 16.6.2018 - 3.7.2018 11:09:59

SORG V4 - www.RCSOFTWARE.cz / Aleš Krátký / ales@sgames.cz


Seznam zaregistrovaných soutěžících

# Příjmení, jméno Klub Stát Licence Frekvence 1. Kanál / 2. Kanál Věková kategorie
1 Prachař Miroslav LMK Hořice    CZE-232-015  2,4 GHz 00(00) Senior 
2 Schleif Miroslav LMK Český Brod    CZE-524-001  2,4 GHz 00(00) Senior 
3 Bíbr Josef LMK Nový Dvůr    CZE-082-001  2,4 GHz 00(00) Senior 
4 Malinský Michal LMK Nový Dvůr    CZE-082-004  2,4 GHz 00(00) Senior 
5 Husár Alex LMK Pardubice    CZE-230-011  2,4 GHz 00(00) Senior 
6 Vagenknecht Jaroslav LMK Hořice    CZE-232-013  2,4 GHz 00(00) Senior 
7 Formánek Oldřich LMK Heřmanův Městec    CZE-165-037  2,4 GHz 00(00) Senior 
8 Janek Václav LMK Nový Dvůr    CZE-082-005  2,4 GHz 00(00) Senior 
9 Rezler Luboš LMK Choceň    CZE-198-008  2,4 GHz 00(00) Senior 
10 Vašina Petr       2,4 GHz 00(00) Senior 
11 Weber Richard       2,4 GHz 00(00) Senior 
12 Fišar Petr       2,4 GHz 00(00) Senior 
13 Doležal Jan       2,4 GHz 00(00) Žák 
14 Šrámek Pavel       2,4 GHz 00(00) Žák 
15 Voldřich Martin       2,4 GHz 00(00) Senior 
16 Mašek Václav       2,4 GHz 00(00) Senior 
17 Režný Luboš       2,4 GHz 00(00) Senior 
18 Fišarová Barbora       2,4 GHz 00(00) Žák 
19 Juriček Matěj       2,4 GHz 00(00) Junior 
20 Zima Vojtěch       35 MHz 65(67) Senior 
21 Havlas Petr       2,4 GHz 00(00) Senior 
22 Pátek Jiří       2,4 GHz 00(00) Senior 
23 Rezler Ondřej       2,4 GHz 00(00) Senior 
24 Šrámek Petr       2,4 GHz 00(00) Senior 
25 Kalhous Václav       2,4 GHz 00(00) Senior 
26 Pechan Libor       2,4 GHz 00(00) Senior 
27 Kareš Petr       2,4 GHz 00(00) Senior 
28 Klusáček Petr       2,4 GHz 00(00) Senior 
29 Fišar Martin       2,4 GHz 00(00) Žák 
30 Fišar Radek       2,4 GHz 00(00) Žák 

^^^


Výpis kanálů

2,4 GHz
Prachař Miroslav
Schleif Miroslav
Bíbr Josef
Malinský Michal
Husár Alex
Vagenknecht Jaroslav
Formánek Oldřich
Janek Václav
Rezler Luboš
Vašina Petr
Weber Richard
Fišar Petr
Doležal Jan
Šrámek Pavel
Voldřich Martin
Mašek Václav
Režný Luboš
Fišarová Barbora
Juriček Matěj
Havlas Petr
Pátek Jiří
Rezler Ondřej
Šrámek Petr
Kalhous Václav
Pechan Libor
Kareš Petr
Klusáček Petr
Fišar Martin
Fišar Radek
35 MHz
Zima Vojtěch - 65
40 MHz
72 MHz

Kolizní kanály 35 MHz
Kolizní kanály 40 MHz
Kolizní kanály 72 MHz


Počet kolizních kanálů na 35 MHz
Počet kolizních kanálů na 40 MHz
Počet kolizních kanálů na 72 MHz

^^^


Rozlosování

Let č. - 1
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Weber Richard
2,4 GHz
Kareš Petr
2,4 GHz
Formánek Oldřich
2,4 GHz
Doležal Jan
2,4 GHz
Skupina 2 Klusáček Petr
2,4 GHz
Fišar Petr
2,4 GHz
Pátek Jiří
2,4 GHz
Schleif Miroslav
2,4 GHz
Skupina 3 Mašek Václav
2,4 GHz
Režný Luboš
2,4 GHz
Šrámek Petr
2,4 GHz
Janek Václav
2,4 GHz
Skupina 4 Husár Alex
2,4 GHz
Juriček Matěj
2,4 GHz
- Voldřich Martin
2,4 GHz
Skupina 5 Havlas Petr
2,4 GHz
Fišar Radek
2,4 GHz
Rezler Ondřej
2,4 GHz
Bíbr Josef
2,4 GHz
Skupina 6 Malinský Michal
2,4 GHz
Kalhous Václav
2,4 GHz
Rezler Luboš
2,4 GHz
Vašina Petr
2,4 GHz
Skupina 7 Pechan Libor
2,4 GHz
Fišarová Barbora
2,4 GHz
Šrámek Pavel
2,4 GHz
Prachař Miroslav
2,4 GHz
Skupina 8 Zima Vojtěch
35 MHz(65)
Fišar Martin
2,4 GHz
Vagenknecht Jaroslav
2,4 GHz
-

Let č. - 2
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Doležal Jan
2,4 GHz
Weber Richard
2,4 GHz
Kareš Petr
2,4 GHz
Formánek Oldřich
2,4 GHz
Skupina 2 Schleif Miroslav
2,4 GHz
Klusáček Petr
2,4 GHz
Fišar Petr
2,4 GHz
Pátek Jiří
2,4 GHz
Skupina 3 Janek Václav
2,4 GHz
Mašek Václav
2,4 GHz
Režný Luboš
2,4 GHz
Šrámek Petr
2,4 GHz
Skupina 4 Voldřich Martin
2,4 GHz
Husár Alex
2,4 GHz
Juriček Matěj
2,4 GHz
-
Skupina 5 Bíbr Josef
2,4 GHz
Havlas Petr
2,4 GHz
Fišar Radek
2,4 GHz
Rezler Ondřej
2,4 GHz
Skupina 6 Vašina Petr
2,4 GHz
Malinský Michal
2,4 GHz
Kalhous Václav
2,4 GHz
Rezler Luboš
2,4 GHz
Skupina 7 Prachař Miroslav
2,4 GHz
Pechan Libor
2,4 GHz
Fišarová Barbora
2,4 GHz
Šrámek Pavel
2,4 GHz
Skupina 8 - Zima Vojtěch
35 MHz(65)
Fišar Martin
2,4 GHz
Vagenknecht Jaroslav
2,4 GHz

Let č. - 3
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Formánek Oldřich
2,4 GHz
Doležal Jan
2,4 GHz
Weber Richard
2,4 GHz
Kareš Petr
2,4 GHz
Skupina 2 Pátek Jiří
2,4 GHz
Schleif Miroslav
2,4 GHz
Klusáček Petr
2,4 GHz
Fišar Petr
2,4 GHz
Skupina 3 Šrámek Petr
2,4 GHz
Janek Václav
2,4 GHz
Mašek Václav
2,4 GHz
Režný Luboš
2,4 GHz
Skupina 4 - Voldřich Martin
2,4 GHz
Husár Alex
2,4 GHz
Juriček Matěj
2,4 GHz
Skupina 5 Rezler Ondřej
2,4 GHz
Bíbr Josef
2,4 GHz
Havlas Petr
2,4 GHz
Fišar Radek
2,4 GHz
Skupina 6 Rezler Luboš
2,4 GHz
Vašina Petr
2,4 GHz
Malinský Michal
2,4 GHz
Kalhous Václav
2,4 GHz
Skupina 7 Šrámek Pavel
2,4 GHz
Prachař Miroslav
2,4 GHz
Pechan Libor
2,4 GHz
Fišarová Barbora
2,4 GHz
Skupina 8 Vagenknecht Jaroslav
2,4 GHz
- Zima Vojtěch
35 MHz(65)
Fišar Martin
2,4 GHz

Let č. - 4
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Kareš Petr
2,4 GHz
Formánek Oldřich
2,4 GHz
Doležal Jan
2,4 GHz
Weber Richard
2,4 GHz
Skupina 2 Fišar Petr
2,4 GHz
Pátek Jiří
2,4 GHz
Schleif Miroslav
2,4 GHz
Klusáček Petr
2,4 GHz
Skupina 3 Režný Luboš
2,4 GHz
Šrámek Petr
2,4 GHz
Janek Václav
2,4 GHz
Mašek Václav
2,4 GHz
Skupina 4 Juriček Matěj
2,4 GHz
- Voldřich Martin
2,4 GHz
Husár Alex
2,4 GHz
Skupina 5 Fišar Radek
2,4 GHz
Rezler Ondřej
2,4 GHz
Bíbr Josef
2,4 GHz
Havlas Petr
2,4 GHz
Skupina 6 Kalhous Václav
2,4 GHz
Rezler Luboš
2,4 GHz
Vašina Petr
2,4 GHz
Malinský Michal
2,4 GHz
Skupina 7 Fišarová Barbora
2,4 GHz
Šrámek Pavel
2,4 GHz
Prachař Miroslav
2,4 GHz
Pechan Libor
2,4 GHz
Skupina 8 Fišar Martin
2,4 GHz
Vagenknecht Jaroslav
2,4 GHz
- Zima Vojtěch
35 MHz(65)

^^^


'Kdo s kým'

Prachař Miroslav
Schleif Miroslav
Bíbr Josef
Malinský Michal
Husár Alex
Vagenknecht Jaroslav
Formánek Oldřich
Janek Václav
Rezler Luboš
Vašina Petr
Weber Richard
Fišar Petr
Doležal Jan
Šrámek Pavel
Voldřich Martin
Mašek Václav
Režný Luboš
Fišarová Barbora
Juriček Matěj
Zima Vojtěch
Havlas Petr
Pátek Jiří
Rezler Ondřej
Šrámek Petr
Kalhous Václav
Pechan Libor
Kareš Petr
Klusáček Petr
Fišar Martin
Fišar Radek
Prachař Miroslav X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Schleif Miroslav 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Bíbr Josef 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Malinský Michal 0 0 0 X 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Husár Alex 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vagenknecht Jaroslav 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Formánek Oldřich 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Janek Václav 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Rezler Luboš 0 0 0 4 0 0 0 0 X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Vašina Petr 0 0 0 4 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Weber Richard 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 X 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Fišar Petr 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Doležal Jan 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Šrámek Pavel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Voldřich Martin 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mašek Václav 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 X 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Režný Luboš 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Fišarová Barbora 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Juriček Matěj 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zima Vojtěch 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Havlas Petr 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Pátek Jiří 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 4 0 0
Rezler Ondřej 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 X 0 0 0 0 0 0 4
Šrámek Petr 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
Kalhous Václav 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Pechan Libor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Kareš Petr 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0
Klusáček Petr 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 X 0 0
Fišar Martin 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0
Fišar Radek 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 X

Výsledky základních kol

Kolo - 1 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Weber Richard

1:53
100
Kareš Petr

2:51
95
Formánek Oldřich

1:59
90
Doležal Jan

2:35
100
213 266 209 255
213 266 209 255

Kolo - 1 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Klusáček Petr

6:7
85
Fišar Petr

5:57
75
Pátek Jiří

6:0
100
Schleif Miroslav

3:10
80
438 432 460 270
438 432 460 270

Kolo - 1 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Mašek Václav

4:39
75
Režný Luboš

5:35
0
Šrámek Petr

2:25
0
Janek Václav

5:10
100
354 335 145 410
354 335 145 410

Kolo - 1 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Husár Alex

0:28
0
Juriček Matěj

3:35
60
-- Voldřich Martin

3:53
95
28 275 -- 328
28 275 -- 328

Kolo - 1 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Havlas Petr

5:41
35
Fišar Radek

3:59
40
Rezler Ondřej

6:0
95
Bíbr Josef

4:35
100
376 279 455 375
376 279 455 375

Kolo - 1 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Malinský Michal

5:57
100
Kalhous Václav

6:0
85
Rezler Luboš

5:59
90
Vašina Petr

5:58
80
457 445 449 438
457 445 449 438

Kolo - 1 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Pechan Libor

5:59
70
Fišarová Barbora

1:36
30
Šrámek Pavel

3:33
95
Prachař Miroslav

2:47
80
429 126 308 247
429 126 308 247

Kolo - 1 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Zima Vojtěch

6:2
80
Fišar Martin

5:37
0
Vagenknecht Jaroslav

6:6
0
--
438 337 354 --
438 337 354 --

Kolo - 2 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Doležal Jan

3:53
75
Weber Richard

5:41
0
Kareš Petr

5:12
100
Formánek Oldřich

0:56
90
308 341 412 146
308 341 412 146

Kolo - 2 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Schleif Miroslav

3:51
90
Klusáček Petr

3:5
80
Fišar Petr

5:48
0
Pátek Jiří

5:59
100
321 265 348 459
321 265 348 459

Kolo - 2 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Janek Václav

2:40
90
Mašek Václav

5:57
0
Režný Luboš

5:18
0
Šrámek Petr

3:14
65
250 357 318 259
250 357 318 259

Kolo - 2 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Voldřich Martin

5:55
85
Husár Alex

0:0
0
Juriček Matěj

6:0
0
--
440 0 360 --
440 0 360 --

Kolo - 2 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Bíbr Josef

5:9
95
Havlas Petr

1:53
95
Fišar Radek

3:3
0
Rezler Ondřej

6:0
100
404 208 183 460
404 208 183 460

Kolo - 2 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Vašina Petr

5:55
90
Malinský Michal

5:56
95
Kalhous Václav

6:7
80
Rezler Luboš

5:59
95
445 451 433 454
445 451 433 454

Kolo - 2 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Prachař Miroslav

0:55
0
Pechan Libor

1:0
0
Fišarová Barbora

2:13
0
Šrámek Pavel

1:30
80
55 60 133 170
55 60 133 170

Kolo - 2 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
-- Zima Vojtěch

5:57
45
Fišar Martin

5:36
0
Vagenknecht Jaroslav

5:46
0
-- 402 336 346
-- 402 336 346

Kolo - 3 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Formánek Oldřich

5:59
70
Doležal Jan

5:56
85
Weber Richard

5:57
95
Kareš Petr

5:58
95
429 441 452 453
429 441 452 453

Kolo - 3 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Pátek Jiří

3:57
100
Schleif Miroslav

2:25
55
Klusáček Petr

4:42
100
Fišar Petr

3:55
90
337 200 382 325
337 200 382 325

Kolo - 3 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Šrámek Petr

5:48
60
Janek Václav

5:58
0
Mašek Václav

5:58
90
Režný Luboš

5:48
0
408 358 448 348
408 358 448 348

Kolo - 3 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
-- Voldřich Martin

5:59
90
Husár Alex

0:0
0
Juriček Matěj

2:0
80
-- 449 0 200
-- 449 0 200

Kolo - 3 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Rezler Ondřej

5:58
100
Bíbr Josef

5:57
100
Havlas Petr

6:0
90
Fišar Radek

2:24
80
458 457 450 224
458 457 450 224

Kolo - 3 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Rezler Luboš

5:57
90
Vašina Petr

6:0
95
Malinský Michal

5:59
100
Kalhous Václav

0:0
0
447 455 459 0
447 455 459 0

Kolo - 3 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Šrámek Pavel

1:28
85
Prachař Miroslav

2:18
80
Pechan Libor

5:27
100
Fišarová Barbora

3:25
0
173 218 427 205
173 218 427 205

Kolo - 3 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Vagenknecht Jaroslav

3:51
90
-- Zima Vojtěch

5:6
100
Fišar Martin

2:35
55
321 -- 406 210
321 -- 406 210

Kolo - 4 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Kareš Petr

5:57
100
Formánek Oldřich

6:2
85
Doležal Jan

3:23
35
Weber Richard

5:58
90
457 443 238 448
457 443 238 448

Kolo - 4 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Fišar Petr

5:53
90
Pátek Jiří

3:41
100
Schleif Miroslav

6:11
65
Klusáček Petr

5:59
90
443 321 414 449
443 321 414 449

Kolo - 4 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Režný Luboš

5:51
85
Šrámek Petr

6:7
90
Janek Václav

5:54
85
Mašek Václav

6:0
100
436 443 439 460
436 443 439 460

Kolo - 4 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Juriček Matěj

5:25
90
-- Voldřich Martin

5:53
65
Husár Alex

0:0
0
415 -- 418 0
415 -- 418 0

Kolo - 4 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Fišar Radek

4:9
80
Rezler Ondřej

5:58
95
Bíbr Josef

5:53
100
Havlas Petr

5:56
100
329 453 453 456
329 453 453 456

Kolo - 4 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Kalhous Václav

0:0
0
Rezler Luboš

6:2
100
Vašina Petr

2:7
95
Malinský Michal

5:59
95
0 458 222 454
0 458 222 454

Kolo - 4 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Fišarová Barbora

1:12
75
Šrámek Pavel

2:3
90
Prachař Miroslav

3:8
90
Pechan Libor

5:59
100
147 213 278 459
147 213 278 459

Kolo - 4 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Fišar Martin

1:18
95
Vagenknecht Jaroslav

0:55
0
-- Zima Vojtěch

3:37
65
173 55 -- 282
173 55 -- 282

OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po základních kolech

Zákl. výsledky

poz. Jméno soutěžícího Klub Licence Frekvence Věková kategorie V teamu Stát celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo pen
1 Rezler Ondřej 2,4 GHz 0 0 1373 455
6:0 / 95
460
6:0 / 100
458
5:58 / 100
453
5:58 / 95
0
2 Malinský Michal LMK Nový Dvůr CZE-082-004 2,4 GHz 0 0 1370 457
5:57 / 100
451
5:56 / 95
459
5:59 / 100
454
5:59 / 95
0
3 Rezler Luboš LMK Choceň CZE-198-008 2,4 GHz 0 0 1361 449
5:59 / 90
454
5:59 / 95
447
5:57 / 90
458
6:2 / 100
0
4 Vašina Petr 2,4 GHz 0 0 1338 438
5:58 / 80
445
5:55 / 90
455
6:0 / 95
222
2:7 / 95
0
5 Kareš Petr 2,4 GHz 0 0 1322 266
2:51 / 95
412
5:12 / 100
453
5:58 / 95
457
5:57 / 100
0
6 Pechan Libor 2,4 GHz 0 0 1315 429
5:59 / 70
60
1:0 / 0
427
5:27 / 100
459
5:59 / 100
0
7 Bíbr Josef LMK Nový Dvůr CZE-082-001 2,4 GHz 0 0 1314 375
4:35 / 100
404
5:9 / 95
457
5:57 / 100
453
5:53 / 100
0
8 Voldřich Martin 2,4 GHz 0 0 1307 328
3:53 / 95
440
5:55 / 85
449
5:59 / 90
418
5:53 / 65
0
9 Havlas Petr 2,4 GHz 0 0 1282 376
5:41 / 35
208
1:53 / 95
450
6:0 / 90
456
5:56 / 100
0
10 Klusáček Petr 2,4 GHz 0 0 1269 438
6:7 / 85
265
3:5 / 80
382
4:42 / 100
449
5:59 / 90
0
11 Mašek Václav 2,4 GHz 0 0 1265 354
4:39 / 75
357
5:57 / 0
448
5:58 / 90
460
6:0 / 100
0
12 Pátek Jiří 2,4 GHz 0 0 1256 460
6:0 / 100
459
5:59 / 100
337
3:57 / 100
321
3:41 / 100
0
13 Zima Vojtěch 35 MHz 0 0 1246 438
6:2 / 80
402
5:57 / 45
406
5:6 / 100
282
3:37 / 65
0
14 Weber Richard 2,4 GHz 0 0 1241 213
1:53 / 100
341
5:41 / 0
452
5:57 / 95
448
5:58 / 90
0
15 Fišar Petr 2,4 GHz 0 0 1223 432
5:57 / 75
348
5:48 / 0
325
3:55 / 90
443
5:53 / 90
0
16 Janek Václav LMK Nový Dvůr CZE-082-005 2,4 GHz 0 0 1207 410
5:10 / 100
250
2:40 / 90
358
5:58 / 0
439
5:54 / 85
0
17 Režný Luboš 2,4 GHz 0 0 1119 335
5:35 / 0
318
5:18 / 0
348
5:48 / 0
436
5:51 / 85
0
18 Šrámek Petr 2,4 GHz 0 0 1110 145
2:25 / 0
259
3:14 / 65
408
5:48 / 60
443
6:7 / 90
0
19 Formánek Oldřich LMK Heřmanův Městec CZE-165-037 2,4 GHz 0 0 1081 209
1:59 / 90
146
0:56 / 90
429
5:59 / 70
443
6:2 / 85
0
20 Juriček Matěj 2,4 GHz 1 0 1050 275
3:35 / 60
360
6:0 / 0
200
2:0 / 80
415
5:25 / 90
0
21 Vagenknecht Jaroslav LMK Hořice CZE-232-013 2,4 GHz 0 0 1021 354
6:6 / 0
346
5:46 / 0
321
3:51 / 90
55
0:55 / 0
0
22 Schleif Miroslav LMK Český Brod CZE-524-001 2,4 GHz 0 0 1005 270
3:10 / 80
321
3:51 / 90
200
2:25 / 55
414
6:11 / 65
0
23 Doležal Jan 2,4 GHz 2 0 1004 255
2:35 / 100
308
3:53 / 75
441
5:56 / 85
238
3:23 / 35
0
24 Fišar Martin 2,4 GHz 2 0 883 337
5:37 / 0
336
5:36 / 0
210
2:35 / 55
173
1:18 / 95
0
25 Kalhous Václav 2,4 GHz 0 0 878 445
6:0 / 85
433
6:7 / 80
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
26 Fišar Radek 2,4 GHz 2 0 832 279
3:59 / 40
183
3:3 / 0
224
2:24 / 80
329
4:9 / 80
0
27 Prachař Miroslav LMK Hořice CZE-232-015 2,4 GHz 0 0 743 247
2:47 / 80
55
0:55 / 0
218
2:18 / 80
278
3:8 / 90
0
28 Šrámek Pavel 2,4 GHz 2 0 694 308
3:33 / 95
170
1:30 / 80
173
1:28 / 85
213
2:3 / 90
0
29 Fišarová Barbora 2,4 GHz 2 0 485 126
1:36 / 30
133
2:13 / 0
205
3:25 / 0
147
1:12 / 75
0
30 Husár Alex LMK Pardubice CZE-230-011 2,4 GHz 0 0 28 28
0:28 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0

^^^


Výsledky finálových kol


OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po finálních kolech

Celkové výsledky
Zakl. pozice Jméno soutěžícího celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo pen
1* Rezler Ondřej 1373 455
6:0 / 95
460
6:0 / 100
458
5:58 / 100
453
5:58 / 95
0
2* Malinský Michal 1370 457
5:57 / 100
451
5:56 / 95
459
5:59 / 100
454
5:59 / 95
0
3* Rezler Luboš 1361 449
5:59 / 90
454
5:59 / 95
447
5:57 / 90
458
6:2 / 100
0
4* Vašina Petr 1338 438
5:58 / 80
445
5:55 / 90
455
6:0 / 95
222
2:7 / 95
0
5 Kareš Petr 1322 266
2:51 / 95
412
5:12 / 100
453
5:58 / 95
457
5:57 / 100
0
6 Pechan Libor 1315 429
5:59 / 70
60
1:0 / 0
427
5:27 / 100
459
5:59 / 100
0
7 Bíbr Josef 1314 375
4:35 / 100
404
5:9 / 95
457
5:57 / 100
453
5:53 / 100
0
8 Voldřich Martin 1307 328
3:53 / 95
440
5:55 / 85
449
5:59 / 90
418
5:53 / 65
0
9 Havlas Petr 1282 376
5:41 / 35
208
1:53 / 95
450
6:0 / 90
456
5:56 / 100
0
10 Klusáček Petr 1269 438
6:7 / 85
265
3:5 / 80
382
4:42 / 100
449
5:59 / 90
0
11 Mašek Václav 1265 354
4:39 / 75
357
5:57 / 0
448
5:58 / 90
460
6:0 / 100
0
12 Pátek Jiří 1256 460
6:0 / 100
459
5:59 / 100
337
3:57 / 100
321
3:41 / 100
0
13 Zima Vojtěch 1246 438
6:2 / 80
402
5:57 / 45
406
5:6 / 100
282
3:37 / 65
0
14 Weber Richard 1241 213
1:53 / 100
341
5:41 / 0
452
5:57 / 95
448
5:58 / 90
0
15 Fišar Petr 1223 432
5:57 / 75
348
5:48 / 0
325
3:55 / 90
443
5:53 / 90
0
16 Janek Václav 1207 410
5:10 / 100
250
2:40 / 90
358
5:58 / 0
439
5:54 / 85
0
17 Režný Luboš 1119 335
5:35 / 0
318
5:18 / 0
348
5:48 / 0
436
5:51 / 85
0
18 Šrámek Petr 1110 145
2:25 / 0
259
3:14 / 65
408
5:48 / 60
443
6:7 / 90
0
19 Formánek Oldřich 1081 209
1:59 / 90
146
0:56 / 90
429
5:59 / 70
443
6:2 / 85
0
20 Juriček Matěj 1050 275
3:35 / 60
360
6:0 / 0
200
2:0 / 80
415
5:25 / 90
0
21 Vagenknecht Jaroslav 1021 354
6:6 / 0
346
5:46 / 0
321
3:51 / 90
55
0:55 / 0
0
22 Schleif Miroslav 1005 270
3:10 / 80
321
3:51 / 90
200
2:25 / 55
414
6:11 / 65
0
23 Doležal Jan 1004 255
2:35 / 100
308
3:53 / 75
441
5:56 / 85
238
3:23 / 35
0
24 Fišar Martin 883 337
5:37 / 0
336
5:36 / 0
210
2:35 / 55
173
1:18 / 95
0
25 Kalhous Václav 878 445
6:0 / 85
433
6:7 / 80
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
26 Fišar Radek 832 279
3:59 / 40
183
3:3 / 0
224
2:24 / 80
329
4:9 / 80
0
27 Prachař Miroslav 743 247
2:47 / 80
55
0:55 / 0
218
2:18 / 80
278
3:8 / 90
0
28 Šrámek Pavel 694 308
3:33 / 95
170
1:30 / 80
173
1:28 / 85
213
2:3 / 90
0
29 Fišarová Barbora 485 126
1:36 / 30
133
2:13 / 0
205
3:25 / 0
147
1:12 / 75
0
30 Husár Alex 28 28
0:28 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0

^^^


Oficiální výsledovka s bodyVýsledky

Kontakt - Jméno :565
Datum konání :16.6.2018
Kategorie :RCVS
Místo konání :Hořice
Číslo pořádajícího klubu (např CZE96)CZE123
Kontakt - Jméno :kontakt - jmeno
Kontakt - Adresa :kontakt adresa
Kontakt - Email :kontakt email
Kontakt - Telefon :kontakt - telefon
Pořadatel :LMK Hořice
Ředitel soutěže :Jaroslav Vagenknecht
Hlavní rozhodčí :Petr Dušek
Počasí :Skoro jasno, 19-15°C, V vítr 1-2m/s
Pořadí - senioři

poz. Příjmení, jméno Klub Licence Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Rezler Ondřej 455
6:0 / 95
460
6:0 / 100
458
5:58 / 100
453
5:58 / 95
1373 1373
2* Malinský Michal LMK Nový Dvůr CZE-082-004 457
5:57 / 100
451
5:56 / 95
459
5:59 / 100
454
5:59 / 95
1370 1370
3* Rezler Luboš LMK Choceň CZE-198-008 449
5:59 / 90
454
5:59 / 95
447
5:57 / 90
458
6:2 / 100
1361 1361
4* Vašina Petr 438
5:58 / 80
445
5:55 / 90
455
6:0 / 95
222
2:7 / 95
1338 1338
5 Kareš Petr 266
2:51 / 95
412
5:12 / 100
453
5:58 / 95
457
5:57 / 100
1322 1322
6 Pechan Libor 429
5:59 / 70
60
1:0 / 0
427
5:27 / 100
459
5:59 / 100
1315 1315
7 Bíbr Josef LMK Nový Dvůr CZE-082-001 375
4:35 / 100
404
5:9 / 95
457
5:57 / 100
453
5:53 / 100
1314 1314
8 Voldřich Martin 328
3:53 / 95
440
5:55 / 85
449
5:59 / 90
418
5:53 / 65
1307 1307
9 Havlas Petr 376
5:41 / 35
208
1:53 / 95
450
6:0 / 90
456
5:56 / 100
1282 1282
10 Klusáček Petr 438
6:7 / 85
265
3:5 / 80
382
4:42 / 100
449
5:59 / 90
1269 1269
11 Mašek Václav 354
4:39 / 75
357
5:57 / 0
448
5:58 / 90
460
6:0 / 100
1265 1265
12 Pátek Jiří 460
6:0 / 100
459
5:59 / 100
337
3:57 / 100
321
3:41 / 100
1256 1256
13 Zima Vojtěch 438
6:2 / 80
402
5:57 / 45
406
5:6 / 100
282
3:37 / 65
1246 1246
14 Weber Richard 213
1:53 / 100
341
5:41 / 0
452
5:57 / 95
448
5:58 / 90
1241 1241
15 Fišar Petr 432
5:57 / 75
348
5:48 / 0
325
3:55 / 90
443
5:53 / 90
1223 1223
16 Janek Václav LMK Nový Dvůr CZE-082-005 410
5:10 / 100
250
2:40 / 90
358
5:58 / 0
439
5:54 / 85
1207 1207
17 Režný Luboš 335
5:35 / 0
318
5:18 / 0
348
5:48 / 0
436
5:51 / 85
1119 1119
18 Šrámek Petr 145
2:25 / 0
259
3:14 / 65
408
5:48 / 60
443
6:7 / 90
1110 1110
19 Formánek Oldřich LMK Heřmanův Městec CZE-165-037 209
1:59 / 90
146
0:56 / 90
429
5:59 / 70
443
6:2 / 85
1081 1081
20 Vagenknecht Jaroslav LMK Hořice CZE-232-013 354
6:6 / 0
346
5:46 / 0
321
3:51 / 90
55
0:55 / 0
1021 1021
21 Schleif Miroslav LMK Český Brod CZE-524-001 270
3:10 / 80
321
3:51 / 90
200
2:25 / 55
414
6:11 / 65
1005 1005
22 Kalhous Václav 445
6:0 / 85
433
6:7 / 80
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
878 878
23 Prachař Miroslav LMK Hořice CZE-232-015 247
2:47 / 80
55
0:55 / 0
218
2:18 / 80
278
3:8 / 90
743 743
24 Husár Alex LMK Pardubice CZE-230-011 28
0:28 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
28 28


Pořadí - junioři

poz. Příjmení, jméno Klub Licence Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Juriček Matěj 275
3:35 / 60
360
6:0 / 0
200
2:0 / 80
415
5:25 / 90
1050 1050


Pořadí - žáci

poz. Příjmení, jméno Klub Licence Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Doležal Jan 255
2:35 / 100
308
3:53 / 75
441
5:56 / 85
238
3:23 / 35
1004 1004
2* Fišar Martin 337
5:37 / 0
336
5:36 / 0
210
2:35 / 55
173
1:18 / 95
883 883
3* Fišar Radek 279
3:59 / 40
183
3:3 / 0
224
2:24 / 80
329
4:9 / 80
832 832
4* Šrámek Pavel 308
3:33 / 95
170
1:30 / 80
173
1:28 / 85
213
2:3 / 90
694 694
5 Fišarová Barbora 126
1:36 / 30
133
2:13 / 0
205
3:25 / 0
147
1:12 / 75
485 485


Pořadí - junioři a žáci

poz. Příjmení, jméno Klub Licence Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Juriček Matěj 275
3:35 / 60
360
6:0 / 0
200
2:0 / 80
415
5:25 / 90
1050 1050
2* Doležal Jan 255
2:35 / 100
308
3:53 / 75
441
5:56 / 85
238
3:23 / 35
1004 1004
3* Fišar Martin 337
5:37 / 0
336
5:36 / 0
210
2:35 / 55
173
1:18 / 95
883 883
4* Fišar Radek 279
3:59 / 40
183
3:3 / 0
224
2:24 / 80
329
4:9 / 80
832 832
5 Šrámek Pavel 308
3:33 / 95
170
1:30 / 80
173
1:28 / 85
213
2:3 / 90
694 694
6 Fišarová Barbora 126
1:36 / 30
133
2:13 / 0
205
3:25 / 0
147
1:12 / 75
485 485

^^^


Pořadí klubů


Klub Členů Příjmení, jméno Součet Průměr
LMK Choceň 1 Rezler Luboš, 1808 1808
LMK Nový Dvůr 3 Bíbr Josef, Malinský Michal, Janek Václav, 4967 1655,67
LMK Heřmanův Městec 1 Formánek Oldřich, 1227 1227
LMK Český Brod 1 Schleif Miroslav, 1205 1205
LMK Hořice 2 Prachař Miroslav, Vagenknecht Jaroslav, 1874 937
LMK Pardubice 1 Husár Alex, 28 28

^^^


Pořadí týmů

Týmy Členů Příjmení, jméno Součet Průměr
none 30 Prachař Miroslav, Schleif Miroslav, Bíbr Josef, Malinský Michal, Husár Alex, Vagenknecht Jaroslav, Formánek Oldřich, Janek Václav, Rezler Luboš, Vašina Petr, Weber Richard, Fišar Petr, Doležal Jan, Šrámek Pavel, Voldřich Martin, Mašek Václav, Režný Luboš, Fišarová Barbora, Juriček Matěj, Zima Vojtěch, Havlas Petr, Pátek Jiří, Rezler Ondřej, Šrámek Petr, Kalhous Václav, Pechan Libor, Kareš Petr, Klusáček Petr, Fišar Martin, Fišar Radek, 39451 1315,03

^^^


Přestnost přistání

Příjmení, jméno celkem přistání Součet Průměr
Pátek Jiří 4 100 , 100 , 100 , 100 400 100
Bíbr Josef 4 100 , 95 , 100 , 100 395 98,75
Kareš Petr 4 95 , 100 , 95 , 100 390 97,5
Rezler Ondřej 4 95 , 100 , 100 , 95 390 97,5
Malinský Michal 4 100 , 95 , 100 , 95 390 97,5
Rezler Luboš 4 90 , 95 , 90 , 100 375 93,75
Vašina Petr 4 80 , 90 , 95 , 95 360 90
Klusáček Petr 4 85 , 80 , 100 , 90 355 88,75
Šrámek Pavel 4 95 , 80 , 85 , 90 350 87,5
Voldřich Martin 4 95 , 85 , 90 , 65 335 83,75
Formánek Oldřich 4 90 , 90 , 70 , 85 335 83,75
Havlas Petr 4 35 , 95 , 90 , 100 320 80
Doležal Jan 4 100 , 75 , 85 , 35 295 73,75
Zima Vojtěch 4 80 , 45 , 100 , 65 290 72,5
Schleif Miroslav 4 80 , 90 , 55 , 65 290 72,5
Weber Richard 4 100 , 0 , 95 , 90 285 71,25
Janek Václav 4 100 , 90 , 0 , 85 275 68,75
Pechan Libor 4 70 , 0 , 100 , 100 270 67,5
Mašek Václav 4 75 , 0 , 90 , 100 265 66,25
Fišar Petr 4 75 , 0 , 90 , 90 255 63,75
Prachař Miroslav 4 80 , 0 , 80 , 90 250 62,5
Juriček Matěj 4 60 , 0 , 80 , 90 230 57,5
Šrámek Petr 4 0 , 65 , 60 , 90 215 53,75
Fišar Radek 4 40 , 0 , 80 , 80 200 50
Kalhous Václav 4 85 , 80 , 0 , 0 165 41,25
Fišar Martin 4 0 , 0 , 55 , 95 150 37,5
Fišarová Barbora 4 30 , 0 , 0 , 75 105 26,25
Vagenknecht Jaroslav 4 0 , 0 , 90 , 0 90 22,5
Režný Luboš 4 0 , 0 , 0 , 85 85 21,25
Husár Alex 4 0 , 0 , 0 , 0 0 0

^^^


Průměrná doba letu


Příjmení, jméno Počet záznamů Letové časy Celekem vteřin Průměrný letový čas
Rezler Luboš 4 5:59,00, 5:59,00, 5:57,00, 6:2,00, 1437 5:59,25
Rezler Ondřej 4 6:0,00, 6:0,00, 5:58,00, 5:58,00, 1436 5:59
Malinský Michal 4 5:57,00, 5:56,00, 5:59,00, 5:59,00, 1431 5:57,75
Mašek Václav 4 4:39,00, 5:57,00, 5:58,00, 6:0,00, 1354 5:38,5
Režný Luboš 4 5:35,00, 5:18,00, 5:48,00, 5:51,00, 1352 5:38
Voldřich Martin 4 3:53,00, 5:55,00, 5:59,00, 5:53,00, 1300 5:25
Bíbr Josef 4 4:35,00, 5:9,00, 5:57,00, 5:53,00, 1294 5:23,5
Fišar Petr 4 5:57,00, 5:48,00, 3:55,00, 5:53,00, 1293 5:23,25
Zima Vojtěch 4 6:2,00, 5:57,00, 5:6,00, 3:37,00, 1242 5:10,5
Vašina Petr 4 5:58,00, 5:55,00, 6:0,00, 2:7,00, 1200 5:0
Kareš Petr 4 2:51,00, 5:12,00, 5:58,00, 5:57,00, 1198 4:59,5
Klusáček Petr 4 6:7,00, 3:5,00, 4:42,00, 5:59,00, 1193 4:58,25
Janek Václav 4 5:10,00, 2:40,00, 5:58,00, 5:54,00, 1182 4:55,5
Pátek Jiří 4 6:0,00, 5:59,00, 3:57,00, 3:41,00, 1177 4:54,25
Havlas Petr 4 5:41,00, 1:53,00, 6:0,00, 5:56,00, 1170 4:52,5
Weber Richard 4 1:53,00, 5:41,00, 5:57,00, 5:58,00, 1169 4:52,25
Pechan Libor 4 5:59,00, 1:0,00, 5:27,00, 5:59,00, 1105 4:36,25
Šrámek Petr 4 2:25,00, 3:14,00, 5:48,00, 6:7,00, 1054 4:23,5
Juriček Matěj 4 3:35,00, 6:0,00, 2:0,00, 5:25,00, 1020 4:15
Vagenknecht Jaroslav 4 6:6,00, 5:46,00, 3:51,00, 0:55,00, 998 4:9,5
Doležal Jan 4 2:35,00, 3:53,00, 5:56,00, 3:23,00, 947 3:56,75
Schleif Miroslav 4 3:10,00, 3:51,00, 2:25,00, 6:11,00, 937 3:54,25
Fišar Martin 4 5:37,00, 5:36,00, 2:35,00, 1:18,00, 906 3:46,5
Formánek Oldřich 4 1:59,00, 0:56,00, 5:59,00, 6:2,00, 896 3:44
Fišar Radek 4 3:59,00, 3:3,00, 2:24,00, 4:9,00, 815 3:23,75
Kalhous Václav 4 6:0,00, 6:7,00, 0:0,00, 0:0,00, 727 3:1,75
Prachař Miroslav 4 2:47,00, 0:55,00, 2:18,00, 3:8,00, 548 2:17
Šrámek Pavel 4 3:33,00, 1:30,00, 1:28,00, 2:3,00, 514 2:8,5
Fišarová Barbora 4 1:36,00, 2:13,00, 3:25,00, 1:12,00, 506 2:6,5
Husár Alex 4 0:28,00, 0:0,00, 0:0,00, 0:0,00, 28 0:7

^^^


Průměrná výška


Příjmení, jméno Počet záznamů Průměrná výška Výška celkem Průměrná výška
Fišar Radek 0 0 0 0
Fišar Martin 0 0 0 0
Klusáček Petr 0 0 0 0
Kareš Petr 0 0 0 0
Pechan Libor 0 0 0 0
Kalhous Václav 0 0 0 0
Šrámek Petr 0 0 0 0
Rezler Ondřej 0 0 0 0
Pátek Jiří 0 0 0 0
Havlas Petr 0 0 0 0
Zima Vojtěch 0 0 0 0
Juriček Matěj 0 0 0 0
Fišarová Barbora 0 0 0 0
Režný Luboš 0 0 0 0
Mašek Václav 0 0 0 0
Voldřich Martin 0 0 0 0
Šrámek Pavel 0 0 0 0
Doležal Jan 0 0 0 0
Fišar Petr 0 0 0 0
Weber Richard 0 0 0 0
Vašina Petr 0 0 0 0
Rezler Luboš 0 0 0 0
Janek Václav 0 0 0 0
Formánek Oldřich 0 0 0 0
Vagenknecht Jaroslav 0 0 0 0
Husár Alex 0 0 0 0
Malinský Michal 0 0 0 0
Bíbr Josef 0 0 0 0
Schleif Miroslav 0 0 0 0
Prachař Miroslav 0 0 0 0

^^^


Čas vs výška


Příjmení, jméno Letový čas ze 100 metrů Průměrná výška Průměrný letový čas Potřebná výška pro nalétání 10 minut
Fišar Radek 0:Není číslo Není číslo 3:23,75 Není číslo
Fišar Martin 0:Není číslo Není číslo 3:46,5 Není číslo
Klusáček Petr 0:Není číslo Není číslo 4:58,25 Není číslo
Kareš Petr 0:Není číslo Není číslo 4:59,5 Není číslo
Pechan Libor 0:Není číslo Není číslo 4:36,25 Není číslo
Kalhous Václav 0:Není číslo Není číslo 3:1,75 Není číslo
Šrámek Petr 0:Není číslo Není číslo 4:23,5 Není číslo
Rezler Ondřej 0:Není číslo Není číslo 5:59 Není číslo
Pátek Jiří 0:Není číslo Není číslo 4:54,25 Není číslo
Havlas Petr 0:Není číslo Není číslo 4:52,5 Není číslo
Zima Vojtěch 0:Není číslo Není číslo 5:10,5 Není číslo
Juriček Matěj 0:Není číslo Není číslo 4:15 Není číslo
Fišarová Barbora 0:Není číslo Není číslo 2:6,5 Není číslo
Režný Luboš 0:Není číslo Není číslo 5:38 Není číslo
Mašek Václav 0:Není číslo Není číslo 5:38,5 Není číslo
Voldřich Martin 0:Není číslo Není číslo 5:25 Není číslo
Šrámek Pavel 0:Není číslo Není číslo 2:8,5 Není číslo
Doležal Jan 0:Není číslo Není číslo 3:56,75 Není číslo
Fišar Petr 0:Není číslo Není číslo 5:23,25 Není číslo
Weber Richard 0:Není číslo Není číslo 4:52,25 Není číslo
Vašina Petr 0:Není číslo Není číslo 5:0 Není číslo
Rezler Luboš 0:Není číslo Není číslo 5:59,25 Není číslo
Janek Václav 0:Není číslo Není číslo 4:55,5 Není číslo
Formánek Oldřich 0:Není číslo Není číslo 3:44 Není číslo
Vagenknecht Jaroslav 0:Není číslo Není číslo 4:9,5 Není číslo
Husár Alex 0:Není číslo Není číslo 0:7 Není číslo
Malinský Michal 0:Není číslo Není číslo 5:57,75 Není číslo
Bíbr Josef 0:Není číslo Není číslo 5:23,5 Není číslo
Schleif Miroslav 0:Není číslo Není číslo 3:54,25 Není číslo
Prachař Miroslav 0:Není číslo Není číslo 2:17 Není číslo

^^^Software SORG V4 (c) 2012 - Aleš Krátký / www.RCSOFTWARE.cz / ales@sgames.cz Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / www.stoupak.cz